Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie| Kontakt | pomocwyszkow@wp.pl
-
PCPR PCPR
-
 BIP PCPR Wyszków
   arrow  Aktualności archiwalne

-

Projekt systemowy PCPR Wyszków
-
-
-
-
Wyszukiwarka
 
 
bip2.jpg
 


UWAGA!

Aktualna strona PCPR w Wyszkowie znajduje się pod adresem:

www.pcpr-wyszkow.pl

 

 Aktualności archiwalne
Samochód dla DPS Brańszczyk PDF Drukuj Email
14.05.2012.

Powiat Wyszkowski dokonał zakupu mikrobusu  9 – cio miejscowego, marki Volkswagen, do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.

Całkowity koszt zakupu samochodu wynosi 142.800,00 zł. Płatności w wysokości 70.000,00 zł dokonano ze środków PFRON pozyskanych w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różni9c między regionami II” w obszarze D. Pozostałą część należności uregulowano ze środków własnych Powiatu.

Samochód zgodnie z przeznaczeniem został przekazany do DPS w Brańszczyku.

 

Galeria


 
Wystawa twórczości osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wyszkowskiego PDF Drukuj Email
19.04.2012.

W ramach realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 została zorganizowana Wystawa twórczości osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wyszkowskiego.

Wystawa będzie dostępna do zwiedzania w dniach od 17 do 20 kwietnia br. w godzinach od 10 00 do 18 00. Wystawę będą zwiedzać mieszkańcy Wyszkowa oraz uczniowie szkół z terenu powiatu wyszkowskiego pod opieką nauczycieli i wychowawców.

Organizatorami wystawy są Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”. Prace wystawiają uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie, Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Fiszor” w Gaju, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy „Soteria” w Wyszkowie, a także uczestnicy projektu systemowego „W aktywności siła” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Uroczysty wernisaż wystawy odbył się w dniu 16.04.2012 r. o godz. 13.00 w WOK „Hutnik”.

Pani Krystyna Kurowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, powitała licznie przybyłych gości. Na otwarcie wystawy przybyli Pan Bogdan Pągowski Starosta Powiatu Wyszkowskiego, Wicestarosta Pani Teresa Trzaska, Zastępca Burmistrza Wyszkowa Pan Adam Warpas, radni powiatu wyszkowskiego, przedstawiciele władz samorządowych poszczególnych gmin, kierownicy i dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej i gminnych ośrodków kultury, dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z Wyszkowa i powiatu wyszkowskiego. Jako pierwszy głos zabrał Pan Bogdan Pągowski Starosta Powiatu Wyszkowskiego. Dziękując organizatorom za trud włożony w organizację wystawy zaznaczył, że powiat wyszkowski jest w czołówce powiatów z województwa mazowieckiego realizujących program ochrony zdrowia psychicznego.

Następnie głos zabrała Wicestarosta Pani Teresa Trzaska, jednocześnie pomysłodawczyni wystawy i współautorka Programu, która wprowadziła w tematykę opracowanego i realizowanego przez powiat wyszkowski Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zaznaczyła, że wystawa jest krokiem do integracji społecznej osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, wzbudza bardzo pozytywne emocje, zachwyt i zauroczenie. Wpływa na zmianę wizerunku osoby niepełnosprawnej i spojrzenie przez pryzmat jej zdolności i umiejętności a nie tylko choroby. Podkreśliła wagę profilaktyki zdrowia psychicznego, promocję zdrowia związaną z zapewnieniem właściwej pomocy osobom niepełnosprawnym w placówkach dziennych i całodobowych. Pani Wicestarosta wiąże również duże nadzieje z zapewnieniem pomocy osobom chorym poprzez rozwój sieci punktów konsultacyjnych w poszczególnych gminach, a tym samym zwiększenie zatrudnienia odpowiednich specjalistów. Pani Teresa Trzaska podziękowała przedstawicielom mediów lokalnych za rozpropagowanie informacji o organizacji wystawy i organizatorom wystawy.

Pan Adam Warpas Zastępca Burmistrza Wyszkowa zauważył, że warto wchodzić w realizację programów, które integrują nas ze społecznością osób niepełnosprawnych. Pani Urszula Mikołajczyk Przewodnicząca PSOUU Koło w Wyszkowie z zadowoleniem stwierdziła, że wystawa odbywa się w szczególnym okresie dla osób niepełnosprawnych, ponieważ w miesiącu kwietniu obchodzony jest Światowy Dzień Chorego Psychicznie. Głos zabrał również Pan Krzysztof Frejnik Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych gratulując i dziękując za zorganizowanie wystawy. Według Pani Hanny Wargockiej Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Soteria” prace przedstawione na wystawie są wyrazem talentu i pomysłowości oraz wielogodzinnej pracy osób niepełnosprawnych. Duży wkład w powstawanie przepięknych prac mają również terapeuci motywujący i wspierający podopiecznych.

Pani Krystyna Kurowska podziękowała wystawcom, uczestnikom wystawy, zwiedzającym i współorganizatorom oraz zaprosiła do zwiedzania wystawy i na skromny poczęstunek.

 

Galeria


 
Wystawa twórczości osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wyszkowskiego PDF Drukuj Email
02.04.2012.

W ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie i Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik” mają zaszczyt zaprosić na „Wystawę twórczości osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wyszkowskiego”.

Uroczysty wernisaż wystawy odbędzie się 16 kwietnia 2012 r. o godz. 13.00 w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik”. Wystawa czynna będzie od 17 do 20 kwietnia br. w godzinach 10.00-18.00.

Prace wystawiają uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wyszkowie, uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie, Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, Domu Pomocy Społecznej „Fiszor” w Gaju, Domu Pomocy Społecznej w Niegowie oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy „Soteria” w Wyszkowie. Serdecznie zapraszamy społeczność lokalną do obejrzenia ekspozycji prac osób niepełnosprawnych.

Prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie (tel.: 29 7428522 wew. 15 do 12 kwietnia) wszystkie osoby niepełnosprawne, które chciałyby wystawić swoje prace na "Wystawie twórczości osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wyszkowskiego".  

WERNISAŻ: poniedziałek, 16 kwietnia 2012, godz. 13.00

TERMIN WYSTAWY: 17 – 20 kwietnia 2012 r.

MIEJSCE: Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”, ul. Prosta 7

GODZINY OTWARCIA: 10.00-18.00

ORGANIZATORZY: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wyszkowie, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie, Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku, Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, Dom Pomocy Społecznej „Fiszor” w Gaju, Dom Pomocy Społecznej w Niegowie, Środowiskowy Dom Samopomocy „Soteria” w Wyszkowie oraz Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”.

WSTĘP WOLNY


 
Informacja o wyniku naboru PDF Drukuj Email
26.03.2012.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na wolne stanowisko:

Specjalista ds. zamówień publicznych określone w ogłoszeniach z dnia 15.03.2012 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko:

1. Specjalista ds. zamówień publicznych została wybrana:

Pani Anna Szymborska, zamieszkała Wyszków.


 
Rekrutacja na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych PDF Drukuj Email
16.03.2012.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ogłosiłw ramach realizacji projektu systemowego pn. "W aktywności siła" Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. rekrutację na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych.

Więcej informacji


 
Program "Świetlica - Dzieci - Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie PDF Drukuj Email
16.03.2012.

Na podstawie przepisów art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Minister Pracy i Polityki Społecznej, ogłosił otwarty konkurs i zaprosił do składania ofert na wsparcie finansowe dla podmiotów uprawnionych, przystępujących w roku bieżącym do zrealizowania zadań w Programie, planowanych na lata 2011-2015. 

Na dofinansowanie zadań Programu w roku 2012, zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 800 000 złotych przy jednostkowych dotacjach po 40 000 złotych każda.

W tegorocznym konkursie dofinansowanych w formie dotacji w w/w wysokości zostanie maksymalnie 20 najwyżej ocenionych zgłoszonych ofert podmiotów uprawnionych.

Postępowanie konkursowe przebiegać będzie w trybie określonym przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) na zasadach podanych w Programie, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem na 2012 rok.

O dotacje w formie dofinansowania w konkursie mogą ubiegać się podmioty wymienione w cyt. powyżej przepisach, podejmujące działania określone w Programie na rzecz tworzenia, odbudowywania lub podtrzymywania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlic, ognisk wychowawczych, klubów młodzieżowych organizujących zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym), do których zalicza się : gminy ; organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in. stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa); podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej informacji


 

 
Nowe konkursy w ramach POKL PDF Drukuj Email
17.02.2012.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała, że zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 9 lutego do 8 marca 2012 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”.

Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe"

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 14 marca do 13 kwietnia 2012 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie.

Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”


 
Bezpłatne porady dot. ekonomii społecznej dla organizacji pozarządowych PDF Drukuj Email
17.02.2012.

Uprzejmie informujemy, że Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny wraz z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa realizuje projekt Inicjatywa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej - program informacyjno-szkoleniowo-doradczy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu prowadzone jest bezpłatne doradztwo dla organizacji pozarządowych dotyczące tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Do dyspozycji są specjaliści: ekonomista, kadrowiec oraz prawnik. Zainteresowanym osobom specjaliści pomogą w przebrnięciu przez procedurę zakładania spółdzielni socjalnej, przy tworzeniu biznesplanu, załatwianiu formalności urzędowych czy zatrudnianiu pracowników. Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej lub chcielibyście uzyskać pomoc w ich tworzeniu prosimy o przesyłanie pytań na adres: porady@kres.org. Można się również kontaktować telefonicznie pod numerem: 22 403 53 25


 
Zakończenie realizacji zadania publicznego PDF Drukuj Email
17.02.2012.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie dnia 31.12.2011 r. zakończyło realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 r. współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach powyższego zadania zrealizowano projekty:

  • „Wsparcie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej funkcjonujących na terenie powiatu wyszkowskiego”.

Uczestnicy projektu otrzymali pomoc rzeczową w uzyskaniu odpowiedniego standardu warunków życia, poprzez sfinansowanie zakupu wyposażenia mieszkań. W ramach zadania dla czterech pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych według potrzeb zakupione zostały meble pokojowe i kuchenne oraz sprzęt AGD.

 

  • „Wsparcie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wyszkowskim”.

W ramach realizacji projektu przeszkolono dwie niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze do pełnienia funkcji zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem wielodzietnych rodzin zastępczych, co pozwoliło na utworzenie dwóch zawodowych wielodzietnych niespokrewnionych z dzieckiem rodziny zastępczych. Ponadto w ramach projektu dofinansowano wynagrodzenie nowo powstałym rodzinom zastępczym.


 
Zaproszenie do V edycji projektu systemowego PDF Drukuj Email
26.01.2012.

Przypominamy, że trwa rekrutacja do V edycji projektu "W aktywności siła"

 

Więcej informacji o rekrutacji do V edycji projektu "W aktywności siła"

 


 
Podziękowania dla Darczyńców PDF Drukuj Email
25.01.2012.

Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie oraz usamodzielniony wychowanek rodziny zastępczej składają podziękowania Darczyńcom za wspaniały gest życzliwości w postaci pomocy przy remoncie i wyposażeniu mieszkania usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej.

Bardzo dziękujemy wymienionym poniżej instytucjom, firmom i osobom:

  • Pan Robert Zasuwik - “Insekt. Specjalistyczny zakład DDD. Zasuwik R.”,

  • Pan Wojciech Moneta - "EURODOCK",

  • Sklep "KOMFORT” w Wyszkowie, 

  • Sklep "Praktyk” w Wyszkowie, 

  • Pani Dyrektor Danuta Ziomek i Pan Janusz Włodkowski - DPS Brańszczyk,

  • Pan Antonii Beczek - Bursa Szkolna,

  • Wolontariusze z MONAR-u w Wyszkowie - Pani Jagoda Władoń, 

  • Pan Piotr Wiśniewski - sklep "DEKORAP” w Wyszkowie.

Pomoc dla w/w usamodzielnianego wychowanka rodziny zastępczej była realizowana w ramach projektu „Wsparcie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej funkcjonujących na terenie Powiatu Wyszkowskiego” przygotowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, dofinansowanego przez MPIPS w ramach konkursu na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku.


 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 106 - 126 z 272
-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. I Armii Wojska Polskiego 82A | 07-200 Wyszków | tel. 29 7428522
© 2005 - 2014 PCPR Wyszków