Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie| Kontakt | pomocwyszkow@wp.pl
-
PCPR PCPR
-
 BIP PCPR Wyszków
   arrow  Aktualności archiwalne

-

Projekt systemowy PCPR Wyszków
-
-
-
-
Wyszukiwarka
 
 
bip2.jpg
 


UWAGA!

Aktualna strona PCPR w Wyszkowie znajduje się pod adresem:

www.pcpr-wyszkow.pl

 

 Aktualności archiwalne
Ogłoszenia MJWPU PDF Drukuj Email
03.10.2011.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 14 września 2011 r. do zamknięcia konkursu (tj. do wyczerpania określonego limitu środków) odbędzie się konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej” Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”.

Ogłoszenie Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe ”

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków RPO WM 2007-2013 dnia 30 września 2011 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działanie 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”. Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.

Ogłoszenie Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości


 
Otwarty konkurs ofert w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych PDF Drukuj Email
21.09.2011.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2011 roku w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym.

Termin składania ofert: 6 października 2011 r. o godz. 16:00.

Więcej informacji


 
Dożynki 2011 PDF Drukuj Email
13.09.2011.

11 września 2011 r. na Stadionie WOSiR w Wyszkowie odbyły się uroczyste Dożynki Województwa Mazowieckiego i Diecezji Łomżyńskiej. W Dożynkach uczestniczyli również pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. W namiocie PCPR mieszkańcy Wyszkowa i goście Dożynek otrzymywali wyczerpujące informacje (również w formie broszur i ulotek) dotyczące rodzin zastępczych i idei rodzicielstwa zastępczego, wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz projektu "W aktywności siła" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

 

Galeria


 
Zakończenie kadencji PSRds.ON PDF Drukuj Email
13.09.2011.

Na spotkaniu w dniu 18 sierpnia 2011 r. po raz ostatni w czteroletniej kadencji zebrała się Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

Podziękowania od Pana Bogdana Pągowskiego Starosty Powiatu Wyszkowskiego i Pani Teresy Trzaski Wicestarosty Powiatu Wyszkowskiego dla ustępującej Rady za czteroletnią działalność, przełamywanie społecznych uprzedzeń i stereotypów oraz kreowanie pozytywnego wizerunku w stosunku do osób niepełnosprawnych odebrali dotychczasowi członkowie Rady. 

Rada złozyła sprawozdanie z działalności w czasie mijającej kadencji, podczas której m.in. aktywnie uczestniczyła w tworzeniu programów na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych w powiecie wyszkowskim. W dotychczasowej Radzie pracowali:

  • Piotr Kajdanowicz - Przewodniczący

  • Joanna Kukawka Jurczyk

  • Irena Dziarska

  • Stanisława Warszawin

  • Wojciech Biedrzycki

Na nową czteroletnią kadecję Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zostali powołani: Joanna Kukawka-Jurczyk, Hanna Wargocka z OPS w Wyszkowie, Ryszard Kozłowski z Polskiego Związku Niewidomych, Krzysztof Frejnik, prezes Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych i Tadeusz Włodkowski ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Niezaradnych Życiowo „Zawsze Razem”.

 

Galeria


 
Podziękowania PDF Drukuj Email
07.09.2011.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie podjęło współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce w sprawie uczestnictwa 14 dzieci z terenu powiatu wyszkowskiego w koloniach organizowanych przez TPD w miejscowości Biały Dunajec. Współpracę z TPD w Ostrołęce prowadził pedagog PCPR Bożena Kulesza.

Dzieci z kolonii wróciły zadowolone, nie chciały wysiadać z autokaru, zaprzyjaźniły się z innymi uczestnikami kolonii. Rodzice i pracownicy Centrum byli zaskoczeni zachowaniem dzieci i zaistniałą sytuacją. Uczestnicy kolonii twierdzili, że bardzo chętnie pojechaliby jeszcze raz na takie kolonie. Żałowali, że trwały tak krótko.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie składa serdeczne podziękowania kierownikowi kolonii Pani Elżbiecie Bazydło i opiekunom poszczególnych grup za współpracę, profesjonalną opiekę i osobiste zaangażowanie. Dwutygodniowy pobyt dzieci na koloniach miał pozytywny wpływ na podniesienie samooceny, pomógł w kreowaniu własnego wizerunku, dzieci przeszły znaczną przemianę, która miała wpływ na ich zachowanie. Serdecznie dziękujemy za stworzenie przyjaznej rodzinnej atmosfery.

Galeria


 
Ogłoszenia MJWPU PDF Drukuj Email
06.09.2011.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU) ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.

Informacja o konkursie

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłosiła konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Informacja o konkursie


 
Kampania "Aktywna Integracja - Jak pomagać rodzinom w potrzebie" PDF Drukuj Email
06.09.2011.

W ramach prowadzonej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej kampanii pn. "Aktywna Integracja – Jak pomagać rodzinom w potrzebie" na antenie radiowej Jedynki przez cały miesiąc trwa cykl audycji promujący aktywną integrację. Kampania "Aktywna Integracja – Jak pomagać rodzinom w potrzebie" ma na celu promocję nowych form pomocy poprzez aktywną integrację przy wykorzystaniu funduszy unijnych w ramch Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach kampanii słuchacze Jedynki mają również okazję zapoznać się z projektem "W aktywności siła" realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. Na antenie Jedynki, oprócz Pani Krystyny Kurowskiej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie i zatrudnionych przy projekcie członków zespołu zarządzajacego, wypowiadali się uczestnicy projektu dzieląc się swoimi wrażeniami z uczestictwa w projekcie, co im dało uczestnictwo w tym projekcie oraz jakie korzyści z niego wynieśli.


 
Informacja o konkursie MJWPU PDF Drukuj Email
24.08.2011.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłosiła konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”.

Informacja o konkursie


 
Mazowiecki Konkurs Plastyczny Twórczości Terapeutycznej PDF Drukuj Email
05.08.2011.

Osoby niepełnosprawne z powodu zaburzeń psychicznych, zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego mogą wziąć udział w konkursie plastycznym. Jest to inicjatywa drewnickiej organizacji pozarządowej „Empatia”.

Celem konkursu jest promocja twórczości i twórców niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej oraz kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze. Prace o dowolnej tematyce i technice (zdjęcia lub skany pracy) należy dostarczyć na adres mailowy: empatia.stowarzyszenie@gmail.com do 16 sierpnia 2011 roku. Nagrodami dla 15 wyróżnionych twórców są m.in.: materiały plastyczne, wystawa promocyjna oraz kalendarze na 2012 rok.

Więcej szczegółowych informacji o konkursie można znaleźć na stronie internetowej organizatora: www.empatia.ngo.org.pl.


 
Program wyrównywania różnic między regionami II - realizacja w 2011 r. w obszarze D PDF Drukuj Email
04.08.2011.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż został uruchomiony „Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D - likwidacja barier transportowych programu, w związku z czym: - aktualizacje i uzupełnienia w zakresie nierozpatrzonych a zweryfikowanych pozytywnie wniosków i wystąpień złożonych w 2010 r., z zastrzeżeniem, iż aktualizacja nie może obejmować zwiększenia kwoty wnioskowanej, - nowe wnioski i wystąpienia w ramach obszaru D - likwidacja barier transportowych. należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie do dnia 12.08.2011 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia w celu aplikowania do programu dostępne są na stronie Funduszu oraz w Oddziałach PFRON.

Informacja na stronach PFRON


 

 
Konkurs PFRON PDF Drukuj Email
04.08.2011.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Oferty można składać do 18 sierpnia 2011.

Więcej informacji na stronach PFRON


 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 127 - 147 z 272
-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. I Armii Wojska Polskiego 82A | 07-200 Wyszków | tel. 29 7428522
© 2005 - 2014 PCPR Wyszków