Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie| Kontakt | pomocwyszkow@wp.pl
-
PCPR PCPR
-
 BIP PCPR Wyszków
   arrow  Aktualności archiwalne

-

Projekt systemowy PCPR Wyszków
-
-
-
-
Wyszukiwarka
 
 
bip2.jpg
 


UWAGA!

Aktualna strona PCPR w Wyszkowie znajduje się pod adresem:

www.pcpr-wyszkow.pl

 

 Aktualności archiwalne
Podziękowania PDF Drukuj Email
05.07.2011.

„Partnerstwo na rzecz rozwoju lokalnego i integracji społecznej" składa serdeczne podziękowania, niżej wymienionym instytucjom, osobom prywatnym, sponsorom za zaangażowanie w organizację i wsparcie rzeczowe „Pokoleniowego Pikniku Integracyjnego" zorganizowanego w  dniu 03.07.2011r. w Natalinie.

 

Instytucje wspomagające i zaangażowane w organizację Pikniku:

 • Komanda Powiatowa Policji w Wyszkowie
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie
 • Straż Miejska w Wyszkowie
 • Sołectwo Natalin
 • Leśnictwo Natalin
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wyszkowie
 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wyszkowie
 • SPZZOZ w Wyszkowie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny w Wyszkowie
 • Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku
 • Zespół Szkół w Rybnie

 

Sponsorzy:

 • Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
 • Burmistrz Wyszkowa
 • Piekarnia WAWIE w Brańszczyku - Elżbieta Depta, Wiesława Żabik
 • PSS „Społem" w Wyszkowie
 • Hurtownia Spożywcza Jan Łachacki ul. Pułtuska 114R, Wyszków
 • Jacek Sosnowski „Ekspres Serwis" ul. Pułtuska 23a, Wyszków
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wyszkowie
 • Wyszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ważna Róża"
 • Europejskie Centrum Kształcenia „Pascal"

 

Osoby  prywatne:

 • Pani Mariola Karp
 • Pani Bożena Borkowska
 • Jechna Maria

 

Wolontariusze:

 • Gajkowska Małgorzata
 • Jesionowska Ewelina
 • Kowalska Anna
 • Kozon Żaneta
 • Mróz Joanna
 • Święch Sylwia

 
Rozstrzygnięty konkurs stypendialny z gwiazdami! PDF Drukuj Email
05.07.2011.

Fundacja Przyjaciółka ogłosiła wyniki programu stypendialnego “I Ty możesz sięgnąć gwiazd!” Kapituła wybrała dwanaścioro dzieci, które otrzymają stypendia w ramach programu “I Ty możesz sięgnąć gwiazd!”.  

Fundatorem Stypendium jest dwutygodnik Viva!, który powierzył swoje fundusze Fundacji Przyjaciółka. W ramach umowy darowizny Fundacja Przyjaciółka będzie wspierać wychowanków pieczy zastępczej, aby mogli rozwijać swoje zdolności i umiejętności, poprzez wsparcie materialne i inne formy pomocy, które pozwolą na poszerzenie ich wiedzy, rozwój talentów i umiejętności.

W tym roku wielki sukces odniósł wychowanek rodziny zastępczej z powiatu wyszkowskiego Kamil S., który jako jedyny z całego województwa mazowieckiego został laureatem programu stypendialnego “I Ty możesz sięgnąć gwiazd!” .

GRATULUJEMY!


 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA PDF Drukuj Email
01.07.2011.
  

ZP-2/2011

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) w przedmiocie: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie realizowanych w ramach IV edycji projektu systemowego pt. "W aktywności siła"  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 złożonej przez Europejskie Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego Katarzyna Piotrowska dla zadania 5 „Kurs tworzenia aplikacji internetowych połączony z warsztatami społeczno-zawodowymi i rehabilitacją" za kwotę brutto 39.600 zł.

UZASADNIENIE

Dla zadania nr 5 dokonano wyboru oferty ze względu na najniższą cenę, zgodnie z kryterium określonym w SIWZ..

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą dla zadania nr 5 nastąpi z dniem 06/07/2011 roku w siedzibie PCPR w Wyszkowie.

W przedmiotowym przetargu w zakresie zadania 5 złożono 2 oferty:

•·           Oferta nr 1:  Biuro Turystyki Aktywnej GERTIS Marek Makowski- zadanie 5 „Kurs tworzenia aplikacji internetowych połączony z warsztatami społeczno-zawodowymi i rehabilitacją": kwota brutto 71.700 zł,

•·           Oferta nr 2: Europejskie Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego Katarzyna Piotrowska- zadanie 5 „Kurs tworzenia aplikacji internetowych połączony z warsztatami społeczno-zawodowymi i rehabilitacją": kwota brutto 39.600 zł.


 
"Powitanie lata 2011" w Długosiodle PDF Drukuj Email
28.06.2011.

W dniu 26 czerwca 2011 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie uczestniczyli w festynie "Powitanie lata 2011" w Długosiodle promując rodzinne formy opieki zastępczej.

 

Galeria zdjęć   


 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA PDF Drukuj Email
27.06.2011.

ZP-2/2011

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) w przedmiocie: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie realizowanych w ramach IV edycji projektu systemowego pt. "W aktywności siła" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Zamawiający dokonał:

·           wyboru oferty nr 3 złożonej przez Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Ośrodek Szkolenia Kierowców w Wyszkowie dla  zadania 11 „Kurs prawa jazdy kat. C" za kwotę brutto 2.362 zł.

UZASADNIENIE

Dla zadania nr 11 została złożona jedna oferta niepodlegającej odrzuceniu, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.

 

·            dla zadania nr 5- postępowanie w toku.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą dla zadania nr 11 nastąpi z dniem 28/06/2011 roku w siedzibie PCPR w Wyszkowie.

 

W przedmiotowym przetargu złożono 3 oferty:

·         Oferta nr 1:  Biuro Turystyki Aktywnej GERTIS Marek Makowski- zadanie 5 „„Kurs tworzenia aplikacji internetowych połączony z warsztatami społeczno-zawodowymi i rehabilitacją": kwota brutto 71.700 zł,

·          Oferta nr 2: Europejskie Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego Katarzyna Piotrowska- zadanie 5 „Kurs tworzenia aplikacji internetowych połączony z warsztatami społeczno-zawodowymi i rehabilitacją": kwota brutto 39.600 zł.

·           Oferta nr 3: Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Ośrodek Szkolenia Kierowców w Wyszkowie-  zadanie 11 „Kurs prawa jazdy kat. C": kwota brutto 2.362 zł,

 

Krystyna Kurowska

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Wyszkowie


 

 
ZAPROSZENIE NA POKOLENIOWY PIKNIK INTEGRACYJNY PDF Drukuj Email
16.06.2011.

PCPR w Wyszkowie zaprasza na piknik integracyjny pn. POKOLENIOWY PIKNIK INTEGRACYJNY, który odbędzie się w dniu 3 lipca 2011 r. od godz. 14.00-18.30 w Natalinie. Serdecznie zapraszamy!

Zbiórka uczestników chcących skorzystać z autokaru o godzinie 13.30 na parkingu Zespołu Szkół Nr 2 ul. I AWP 82 w Wyszkowie.


 

 
Szukamy chętnych! PDF Drukuj Email
16.06.2011.

UWAGA!

Szukamy chętnych do udziału w bezpłatnym wyjazdowym szkoleniu komputerowym połączonym z rehabilitacją dla osób słabo słyszących lub głuchych. Kurs odbędzie się od 04-15 lipca w Okunince nad jeziorem Białym.

Wszystkie osoby chętne zapraszamy do zgłaszania się do siedziby PCPR w Wyszkowie pok. 7 do p. Danuty Szymańskiej. 


 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PDF Drukuj Email
14.06.2011.
 

ZP- 2/2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.) w przedmiocie:

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie realizowanych w ramach IV edycji projektu systemowego pt. "W aktywności siła"  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

                                                                                                       

I.         Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiającym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie (PCPR w Wyszkowie)

Adres: ul. I AWP 82A, 07-200 Wyszków

Telefon: 029/ 742-85-22

Telefax: 029/ 742-85-22

Adres e-mail: pomocwyszkow@wp.pl

Godziny urzędowania: od 8.00 do 16.00

NIP: 762-17-74-575  REGON: 550720369

NIP: 762-15-01-268  REGON: 550-03-82-64

II.       Określenie trybu zamówienia i zakresu zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.), z zachowaniem zasad określonych w niniejszej ustawie.

III.     Adres strony internetowej.

www.pcpr-wyszkowski.ehost.pl

IV.    Określenie przedmiotu zamówienia.

1.          Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie realizowanych w ramach IV edycji projektu systemowego pn. "W aktywności siła" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

2.          W przypadku, gdy wystąpi okoliczność, że zbędnym lub niemożliwym stanie się przeprowadzenie szkolenia dla liczby osób wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na szkolenie oraz w konsekwencji powyższego prawo zmniejszenia liczby grup szkoleniowych i zapłatę wynagrodzenia w stosunku do rzeczywistej liczby przeszkolonych osób.

3.          Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV: 805-000-00-9 Usługi szkoleniowe

CPV: 805-331-00-0 Usługi szkolenia komputerowego

CPV: 805-100-00-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

CPV: 805-300-00-8 Usługi szkolenia zawodowego

4.          Zamówienie realizowane będzie w formie kursów w zakresach tematycznych, z których każdy stanowi odrębne zadanie:

Zadanie 5 „Kurs tworzenia aplikacji internetowych połączony z warsztatami społeczno-zawodowymi i rehabilitacją":

a)         kurs stacjonarny, w ośrodku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo z bazą rehabilitacyjną położonym w miejscu atrakcyjnym turystycznie, w formie ćwiczeń praktycznych łączonych z wykładami, przeznaczony dla 1 grupy 8 osobowej, tj. młodzieży niepełnosprawnej wraz z 3 opiekunami.

b)         celem kursu jest:

·           nabycie umiejętności z zakresu tworzenia aplikacji internetowych,

·           nabycie umiejętności korzystania z technologii komputerowych,

·           uzyskanie odpowiednich uprawnień z zakresu tworzenia aplikacji internetowych potwierdzonych odpowiednim certyfikatem lub zaświadczeniem z MEN,

·           nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i zdobycie wiedzy na temat predyspozycji zawodowych - określenie indywidualnej ścieżki zawodowej,

·           pozyskane wiedzy i umiejętności z zakresu autoprezentacji,

·           zwiększenie autonomii i poczucia wartości,

·           zwiększenie poziomu aktywności i inicjatywy młodzieży niepełnosprawnej na rynku pracy,

c)         system kursu: stacjonarno-dzienny, z wyłączeniem sobót i niedziel,

d)         ilość godzin kursu powinna obejmować min. 70 godzin,

e)         kurs należy przeprowadzić wg harmonogramu zajęć i programu załączonego do oferty.

Zadanie 11 „Kurs prawa jazdy kat. C" -ponowna edycja.

a)      kurs w formie zajęć praktycznych łączonych z wykładami, przeznaczony dla 1 osoby niepełnosprawnej,

b)      celem kursu jest:

·           nauka prowadzenia samochodu ciężarowego,

·           zapoznanie z zasadami ruchu drogowego,

·           wykonywanie manewrów na placu manewrowym samochodem ciężarowym

·           przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C

c)      system kursu:

·           dzienno-wieczorny,

·           ilość spotkań indywidualnie dostosowana do każdego uczestnika szkolenia, 

·           ilość godzin kursu powinna obejmować min. 50 godzin, w tym zajęcia teoretyczne minimum 20 godz. i zajęcia praktyczne minimum 30 godz.

d)      kurs należy przeprowadzić wg programu załączonego do oferty.

5.          Założenia organizacyjne oraz wymagania Zamawiającego, w tym ogólne i dla każdego z poszczególnych zadań określono w załączniku nr 1 do SIWZ zwanego „Wymaganiami zamawiającego".

6.          Zamawiający wymaga osobistego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, bez dalszego zlecania podwykonawcy.

7.         W realizacji przedmiotowego zamówienia  mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4/04/2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U.Nr 73, poz. 392), w tym §13 pkt 20), który stanowi „zwalnia się od podatku: usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane."

V.      Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej.

VI.    Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 20/12/2011 roku, z zastrzeżeniem realizacji poszczególnych zadań w terminach wskazanych w wymaganiach Zamawiającego załącznik nr 1 do SIWZ.

VII.  Opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1.          Spełniają warunki art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy prawo zamówień publicznych.

2.          Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

3.          Spełniają wymogi określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności:

a)         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

·           koncesję, zezwolenia lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym,

b)         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia tj. wykonują usługi określone w opisie „Przedmiotu zamówienia" w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, na rzecz co najmniej jednego podmiotu. W wykazie należy podać co najmniej 2 udzielone zamówienia, w tym jedno zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

c)         dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu danego zadania opisanego w przedmiocie zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia, tj. osobami, które posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zakresu kursu przedstawionego w przedmiocie zamówienia (w tym osobami określanymi, jako specjalista-wykładowca posiadającymi doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć (edukacyjnych/ szkoleniowych).

Ocena spełniania, ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale 7 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

VIII. Informacja na temat wadium.

Nie dotyczy.

VIII.            Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa- 100%

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów, Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły:

     najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

----------------------------------------------------------------- x 100= ilość punktów

     cena oferty badanej nieodrzuconej

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania niniejszej SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert. Oferty będą porównane oddzielnie dla każdego z zadań.

X. Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

ul. I AWP 82A

 07-200 Wyszków

1.         Nie później niż do dnia 22/06/2011 roku do godz.12.00, w sekretariacie PCPR.

2.          Otwarcie ofert nastąpi dnia 22/06/2011 roku o godz. 12.15, w siedzibie Zamawiającego.

3.          Wszystkie oferty złożone po podanym powyżej terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

XI. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni (rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Nie dotyczy.

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie dotyczy.

XIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Nie dotyczy.

XV. Informacja o ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Niniejsze ogłoszenie zostało wysłane do BZP w dniu 14/06/2011 roku nr ogłoszenia 157792-2011.

Do pobrania:

 
Informacja PDF Drukuj Email
13.06.2011.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie w związku z przesunięciem przekazania Państwu informacji o wyniku postępowania z 10.06.2011 r na 13.06.2011r. w przedmiocie zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla PCPR w Wyszkowie realizowanego w ramach IV edycji projektu systemowego "W aktywności siła" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS z POKL, Poddziałanie 7.1.2..., uprzejmie informuje, że na zadania nr 1, 4, 6,8,9,10 został przesunięty termin podpisania umowy z 17.06.2001r. na 20.06.2011r. Za zaistniałe zmiany serdecznie przepraszamy. 

 

Krystyna Kurowska

Dyrektor PCPR w Wyszkowie


 

 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA PDF Drukuj Email
10.06.2011.

ZP-1/2011

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) w przedmiocie: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie realizowanych w ramach IV edycji projektu systemowego pt. "W aktywności siła"  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Zamawiający dokonał:

·           wyboru oferty nr 8 złożonej przez Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Ośrodek Szkolenia Kierowców w Wyszkowie:

dla zadania 1 „ Kurs prawa jazdy kat. B": kwota brutto 11.830 zł,

dla zadania 2 „Kurs prawa jazdy kat. C": kwota brutto 2.232 zł,

dla zadania 3 „Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej": kwota brutto 6.560 zł,

dla zadania 4 „Kurs operatora wózków widłowych": kwota brutto 3.000 zł.

·           wyboru oferty nr 4 złożonej przez Stowarzyszenie Europejski Instytut Edukacji Informatycznej:

dla zadania 6 „Kurs komputerowy z pakietem MS Office z elementami grafiki komputerowej i obsługą internetu połączony z warsztatami społeczno-zawodowymi i rehabilitacją": kwota brutto 35.048 zł,

dla zadania 9 „Kurs komputerowy - tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem grafiki komputerowej": kwota brutto 12.771,20 ;

·           wyboru oferty nr 1 złożonej przez Biuro Turystyki Aktywnej GERTIS Marek Makowski:

dla zadania 7 „Kurs żeglarski na patent żeglarza jachtowego z warsztatami społeczno-zawodowymi": kwota brutto 36.600 zł.

·           wyboru oferty nr 2 złożonej przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie:

dla zadania 8 „Kurs komputerowy - obsługa pakietu MS Office i obsługa internetu": kwota brutto 9.482 zł.

·           wyboru oferty nr 9 złożonej przez Centrum Edukacji Nowoczesnej:

dla zadania 10 „Kurs - opieki nad osobami starszymi i dziećmi, połączony z pierwszą pomocą": kwota brutto 10.664 zł.

UZASADNIENIE

Dla zadania nr 4,6,8,9,10 została wybrana oferta ze względu na najniższą cenę, zgodnie z kryterium określonym w SIWZ. Zaś dla pozostałych zadań złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.

 

 

·            unieważnienia postępowania w zakresie zadnia nr 5 na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi:

·           dla zadania nr 2,3,7 z dniem 14/06/2011 roku w siedzibie PCPR w Wyszkowie.

·           dla zadania nr 1,4,6,8,9,10 z dniem 17/06/2011 roku w siedzibie PCPR w Wyszkowie.

 

 

 


 
Rozstrzygnięcie konkursu ofert przez MPiPS PDF Drukuj Email
07.06.2011.

Departament Polityki Rodzinnej MPiPS poinformował o rozstrzygnięciu konkursu ofert na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku. Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wpłynęły 564 wnioski konkursowe na łączną kwotę 20.320.268 zł. Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznała dotację dla 264 projektów na łączną kwotę 7.800.000 zł.

Powiat Wyszkowski uzyskał dotacje na dwa projekty przygotowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie:

 • "Wsparcie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wyszkowskim” - kwota dotacji 5 600 PLN

 • "Wsparcie procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej funkcjonujących na terenie powiatu wyszkowskiego" - kwota 18 000 PLN


 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 148 - 168 z 272
-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. I Armii Wojska Polskiego 82A | 07-200 Wyszków | tel. 29 7428522
© 2005 - 2014 PCPR Wyszków