Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie| Kontakt | pomocwyszkow@wp.pl
-
PCPR PCPR
-
 BIP PCPR Wyszków
   arrow  Aktualności archiwalne

-

Projekt systemowy PCPR Wyszków
-
-
-
-
Wyszukiwarka
 
 
bip2.jpg
 


UWAGA!

Aktualna strona PCPR w Wyszkowie znajduje się pod adresem:

www.pcpr-wyszkow.pl

 

 Aktualności archiwalne
Konkurs ofert na stanowisko Psycholog PDF Drukuj Email
08.10.2014.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie konkurs ofert na stanowisko: Psycholog w zakresie wystawienia opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej


 
Ogłoszenie o zamiarze wynajęcia nieruchomości z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą PDF Drukuj Email
26.08.2014.

 
KOMUNIKAT - "Aktywny samorząd" PDF Drukuj Email
18.08.2014.

 as.png 

program finansowany ze środków PFRON

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie informuje, że zbliża się termin zakończenia naboru wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, w tym:

  1. Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I (Obszary: A-D) można składać do dnia 30 sierpnia 2014 r.
  2. Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II (kosztów nauki na poziomie wyższym) można składać do dnia 30 września 2014 r.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. I Armii Wojska Polskiego 82A, 07-200 Wyszków, zaś w przypadku wniosków składanych drogą pocztową za datę złożenia wniosku uważa się datę stempla pocztowego.

Przypominamy, że głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2014 r. realizowane są następujące moduły, obszary i zadania programu:  

1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

a) Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

b) Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

a) Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

b) Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

a) Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;

b) Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;

c) Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;

d) Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości);

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;  

2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w tym: dofinansowanie kosztów opłaty za naukę, wypłata dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia. 

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz formularze wniosków można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ul. I AWP 82A. pokój nr 1, tel. 29 74 285 22 wew. 13. lub na stronie internetowej www.pcpr-wyszkowski.ehost.pl w zakładce Program „Aktywny samorząd”.


 

 
Rekrutacja na stanowisko pracownik socjalny w POW w Dębinkach. PDF Drukuj Email
24.07.2014.

Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębinkach ogłosił rekrutację na stanowisko pracownik socjalny.


 

 
Pogodne Lato 2014 PDF Drukuj Email
16.07.2014.

W dniu 05 sierpnia 2014r. ok. godz. 14.00 spod siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie planowany jest wyjazd 43 dzieci z terenu powiatu wyszkowskiego na obóz wypoczynkowy do miejscowości Gorzewo w ramach realizacji programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu pn. „Pogodne Lato”.

Organizatorem wypoczynku jest Komenda Chorągwi Mazowieckiej ZHP im. Władysława Broniewskiego, ul. Krótka 3A, 09-402 Płock. W programie biorą udział dzieci i młodzież w wieku 8-15 lat zamieszkałe na terenie 35 powiatów województwa mazowieckiego, w tym powiatu wyszkowskiego. Organizator zabezpiecza m.in. wyjazd i powrót uczestników, a także wyprawki w postaci obuwia i ubiorów sportowych.

Powrót dzieci nastąpi 19 sierpnia 2014 roku pod siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ok. godz. 12.00.


 

 
Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione PDF Drukuj Email
30.06.2014.

W dniu 13 czerwca 2014 r. zakończyło się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej.

Szkolenie zorganizowane zostało w związku z obowiązkiem nałożonym na Centrum ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. poz. 135 ze zm.), zgodnie z którą ,,Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej można prowadzić według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka”.

Szkolenie odbyło się w dniach 04.04.2014 r. – 13.06.2014 r., przeprowadzone zostało przez dwóch trenerów, na podstawie 38 godzinnego programu zawierającego elementy programów: ,,Szansa w Rodzinie” i PRIDE. W szkoleniu brało udział łącznie 8 osób, w tym: 3 małżeństwa i 2 osoby samotne. Podczas ostatniego spotkania, kończącego zajęcia wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.


 
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2014 PDF Drukuj Email
03.06.2014.

W dniu 30 maja obchodzony był przez Powiat Wyszkowski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

W 2014 roku świętowaliśmy po raz ósmy.

Tym razem Goście i Rodziny Zastępcze zaproszone zostały do uroczystego obchodzenia Dnia Rodzicielstwa Zastępczego do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Wyszkowie. Pani Dyrektor Biblioteki udostępniła najładniejsze sale biblioteczne.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13.00 odczytaniem przez Przewodniczącą Rady Powiatu Panią Justynę Garbarczyk i Starostę Powiatu Wyszkowskiego, Pana Bogdana Pągowskiego listów wykorzystywanych w Kampanii – „Listy do rodziny” prowadzonej przez Towarzystwo „Nasz Dom”. Tytuł Kampanii związany jest bezpośrednio z przekazem, jaki nam dorosłym, dają dzieci oraz postawą, jaką dorośli wobec tego przekazu przyjmują.

Pani Krystyna Kurowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie podkreśliła, że ,,dziecko pozbawione opieki swoich rodziców, najbardziej naturalnego miejsca, w którym powinno się rozwijać, znajduje się w sytuacji szczególnej. Rodzi się wielka potrzeba pomocy. Odpowiedzi na nią mogą udzielić tylko dorośli. Bardzo nam zależy, żeby problemy społeczne, stały się problemami społeczeństwa, żeby silni część swoich zasobów, sił i możliwości poświęcili słabym. Zależy nam również na tym, aby dzięki tej uroczystości zwiększyć w społeczeństwie świadomość idei rodzicielstwa zastępczego i przedstawić ją jako atrakcyjną alternatywę zawodową, w sensie społecznym i emocjonalnym. Może w twoim domu znajdzie się miejsce dla dziecka?”

W uroczystości wzięli udział: Przewodnicząca Rady Powiatu z Radnymi, Starosta Powiatu Wyszkowskiego, przedstawiciele Wojewody Mazowieckiego, urzędów gmin, ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Wyszkowskiego, służby zdrowia, edukacji i innych instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie.

Zgodnie z programem uroczystości zaprezentowane zostały fragmenty reportaży telewizyjnych przygotowanych na zlecenia Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie pt. „Dziecko i rodzina w aktywnej integracji. Rola pracownia socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu” oraz „ABC aktywnego pomagania”.

Uroczystość uświetniona została recitalem piosenek w wykonaniu Państwa Małgorzaty i Roberta Czajkowskich, rodziny zastępczej zawodowej. Państwo Czajkowscy wykonali piosenki, do których tekst i muzykę napisała Pani Małgorzata Czajkowska. Teksty piosenek nawiązywały do tematu rodziny, matki, ojca, miłości jako wartości. Recital nagrodzony został szczerymi brawami.

Po występie profesjonalistów, swoje umiejętności zaprezentowały utalentowane dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej. Utalentowane dzieci śpiewały piosenki i mówiły wiersze. Tematem występów była rodzina, mama, babcia. Innym talentem wykazały się dzieci przebywające w rodzinie zastępczej zawodowej; dzieci wykonały kwiatki z bibuły, którymi obdarowani zostali wszyscy Goście i Rodziny Zastępcze. Wszystkie dzieci wykazały się wielkimi talentami.

Dalsza część uroczystości poświęcona była szczególnej okazji. Historię rodziny zastępczej przybliżyła Pani Jolanta Dyl-Maćkowska.

Państwo Władysława i Henryk Gołaś, w dniu 22 maja 2014 r. odznaczeni zostali przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi za trud i poświęcenie włożone w wychowanie dzieci w rodzinie opartej na wspólnych wartościach moralnych- zaufaniu, współpracy i szacunku dla drugiego człowieka. W Pałacu Prezydenckim Państwu Gołaś towarzyszyli: dzieci, które przebywały w tej rodzinie zastępczej, Pan Bogdan Pągowski, Starosta Wyszkowski i Pani Krystyna Kurowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Otrzymanie odznaczenia to jedna okazja, a druga, to fakt, że Państwo Władysława i Henryk Gołaś zdecydowali o zaprzestaniu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Państwo Władysława i Henryk Gołaś pełnili funkcję rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego od dnia 19.10.2001 r., to jest od dnia przyjęcia pod opiekę i na wychowanie pierwszych dzieci. Funkcję rodziny zastępczej zawodowej wzorowo pełnili ponad 12 i pół roku. Przez ten czas mieli wpływ na losy 41 dzieci w różnym wieku, z różnymi problemami. Rodzina zastępcza ma ustalony system norm, zasad i wartości. Ważne są dla nich tradycje i poglądy, wartości przechodzące z pokolenia na pokolenie, przekazywanie tych zasad, norm i obyczajów kolejnym pokoleniom. Państwo Gołaś są wzorem dla nowo powstających na terenie Powiatu Wyszkowskiego rodzin zastępczych. To od nich nowi rodzice zastępczy czerpią wiedzę i umiejętności. W ich domu odbywają się praktyki kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej. Państwo Władysława i Henryk Gołaś są autorytetem w sprawach opiekuńczo-wychowawczych dla rodzin zastępczych, a także dla rodziców biologicznych dzieci przebywających pod ich opieką oraz społeczności lokalnej i partnerami w pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Państwu Władysławie i Henrykowi Gołasiom złożyli podziękowania i gratulacje w imieniu Samorządu Powiatu Wyszkowskiego: Przewodnicząca Rady Powiatu Wyszkowskiego Pani Justyna Garbarczyk, Starosta Wyszkowski, Pan Bogdan Pągowski. Przewodnicząca Rady podkreśliła, że wcześniej niż Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, zasługi rodziny zastępczej zauważone i docenione zostały przez władze lokalne. W grudniu 2004 r. Państwo Gołaś otrzymali honorową nagrodę Starosty Powiatu Wyszkowskiego o nazwie ,,Zaczyn” za współpracę z Powiatem Wyszkowskim, za początek wielkiego, dobrego, interesującego dzieła.

Następnie Państwo Gołaś otrzymali kwiaty i list z gratulacjami od Wojewody Mazowieckiego, przekazany przez obecne na uroczystości: Panią Beatę Kosmalską – Balik i Panią Agnieszkę Woźniak. Pani Beata Kosmalska – Balik, ekspert ds. pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie złożyła gratulacje rodzinie zastępczej zawodowej i przekazała życzenia od Wojewody; podkreśliła życzliwość, ciepło i serdeczną atmosferę uroczystości.

Kolejne gratulacje złożył Wójt Gminy Somianka, Pan Andrzej Żołyński, Dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkół Publicznych w Woli Mystkowskiej. Państwo Gołaś uhonorowani zostali przez władze lokalne pamiątkową tablicą z życzeniami i kwiatami. Do życzeń dołączyli się Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Do gratulacji i życzeń dołączyła się rodzina zastępcza zawodowa, kwiaty, podziękowania i życzenia Państwo Gołaś otrzymali również od dzieci, które były pod ich opieką i na wychowaniu. Ta część uroczystych obchodów była szczególnie wzruszająca.

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu i Starosta Wyszkowski, oraz Przedstawicie Wojewody przyjęli w poczet rodzin zastępczych kolejnych członków; nowo powstałe rodziny zastępcze otrzymały listy gratulacyjne, życzenia i kwiaty. Starosta Wyszkowski życzył, rodzinom zastępczym powstałym od maja 2013 r., szczególnie wytrwałości i zdrowia. Gratulacje z rąk Przewodniczącej Rady, Starosty Wyszkowskiego i Wojewody otrzymały również zawodowe rodziny zastępcze powstałe w ostatnim okresie.

Starosta Wyszkowski przekazał wszystkim rodzinom zastępczym wyrazy uznania, gratulacje i życzenia oraz podziękowania za pełnienie trudnej i odpowiedzialnej funkcji rodzicielstwa zastępczego. Dziękował za odwagę, życzył sukcesów, wytrwałości i wszelkiej pomyślności. Wszystkie rodziny zastępcze obdarowane zostały przez Starostę różami. Dyrektor Centrum złożyła podziękowania Wojewodzie Mazowieckiemu, Radzie Powiatu, Panu Staroście i Zarządowi Powiatu wszystkim osobom i instytucjom zajmującym się pomocą dziecku i rodzinie, za codzienne zaangażowanie w sprawy związane z zapewnieniem właściwej realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej.

Po części oficjalnej Goście i Rodziny Zastępcze zaproszeni zostali na poczęstunek. Już tradycyjnie ciasta upiekły nowo powstałe rodziny zastępcze, kandydaci na rodziny zastępcze i utalentowane cukierniczo rodziny zastępcze.

Szczególne podziękowania przekazujemy osobom i instytucjom, które wspierały organizację tej uroczystości:

  • Pani Justynie Garbarczyk – Przewodniczącej Rady Powiatu Wyszkowskiego – za upominki dla rodzin zastępczych i dzieci
  • Pani Małgorzacie Ślesik-Nasiadko – za udostępnienie sal bibliotecznych i sprzętu do uroczystości
  • Panu Marianowi Popławskiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie, opiekunowi uczniów i samym uczniom za profesjonalne przygotowanie poczęstunku, przygotowanie nakrycia stołu
  • Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wyszkowie – za słodycze dla dzieci biorących udział w uroczystości, szczególnie tych, które odważyły się wystąpić na scenie
  • Państwu Małgorzacie i Robertowi Czajkowskim – za wzruszający recital
  • Panu Michałowi Sitek – za przygotowanie dzieci do występu
  • Dzieciom za występy, przygotowanie kwiatów
  • Rodzinom Zastępczym – za przygotowanie ciast


Efekty pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok

 


 

Galeria


 
Złoty Krzyż Zasługi dla Państwa Gołaś PDF Drukuj Email
29.05.2014.

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Rodzin przypadającymi 15 maja, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wyraził wolę uhonorowania rodziców pełniących funkcję rodzin zastępczych za trud i poświęcenie włożone w wychowanie dzieci w rodzinie opartej na wspólnych wartościach moralnych – zaufaniu, współpracy i szacunku dla drugiego człowieka.

Spośród rodzin zastępczych funkcjonujących na naszym terenie do uhonorowania przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przedstawiona została rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, Państwo Władysława i Henryk Gołaś zamieszkali na terenie gminy Somianka.

Państwo Władysława i Henryk Gołaś pełnią obowiązki rodziny zastępczej zawodowej od dnia 10 października 2001 r. Rodzina zastępcza ma ustalony system norm, zasad, wartości, ważne są tradycje i poglądy, wartości przechodzące z pokolenia na pokolenie, przekazywanie tych zasad, obyczajów następnym pokoleniom. W tej rodzinie dzieci spotykają się z wartościami, uczą się norm, wyrażania uczuć, zaspokajania potrzeb, reagowania na odczuwane braki, wyrażania uczuć radości, niepokoju, gniewu, lęku. Rodzina kształtuje wyobrażenia dzieci o otaczającym je świecie, panujących między ludźmi stosunkach zarówno w układach ścisłej bliskości jak i tych dalszych, bardziej sformalizowanych, wynikających z konieczności wchodzenia w różnego typu i rodzaju styczności z osobami obcymi.

Państwo Gołaś są zawsze gotowi i otwarci na przyjęcie dziecka; rodzina poradziła sobie z wychowaniem każdego z nich.

Państwo Gołaś są wzorem dla nowo powstających rodzin zastępczych. Podczas pełnienia funkcji rodziny zastępczej mieli wpływ na co najmniej 41 losów dzieci i ich rodzin. Są autorytetem w sprawach opiekuńczo-wychowawczych dla rodzin zastępczych i dla rodziców biologicznych dzieci przebywających pod ich opieką oraz społeczności lokalnej i partnerami w pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W dniu 22 maja 2014 r. Państwo Władysława i Henryk Gołaś z dziećmi, Starosta Wyszkowski Bogdan Pągowski i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Krystyna Kurowska gościli w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, goszczeni przez Parę Prezydencką z okazji odznaczenia Państwa Władysławy i Henryka Gołaś pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

Państwo Władysława i Henryk Gołaś odznaczeni zostali złotym krzyżem zasługi w uznaniu wielkiej dobroci serca, mądrości i ofiarności włożonych w trud wychowania dzieci w rodzinie opartej na wspólnych wartościach moralnych.

 

 

Galeria


 
Uwaga! PDF Drukuj Email
25.04.2014.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2014 Dyrektora PCPR w Wyszkowie dzień 2 maja 2014 r. jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie dniem wolnym od pracy.

 Zarządzenie NR 1/2014 Dyrektora PCPR


 
"Aktywny Samorząd" - przesunięcie terminu składania wniosków PDF Drukuj Email
28.03.2014.

PCPR w Wyszkowie informuje, zgodnie z otrzymaną w dniu 28.03.2014 r. informacją od Wydziału Realizacji Programów PFRON, że ponieważ dzień 30 marca 2014 r. (termin przyjmowania wniosków w ramach modułu II) wypada w dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela), zakończenie naboru wniosków przesuwa się na dzień 31 marca br.

 


 
Stypendia Stowarzyszenia SPES PDF Drukuj Email
14.03.2014.

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 28 marca br.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.spes.org.pl/stypendia  

stypendia_spes_-_plakat.jpg 


 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 22 - 42 z 272
-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. I Armii Wojska Polskiego 82A | 07-200 Wyszków | tel. 29 7428522
© 2005 - 2014 PCPR Wyszków