Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie| Kontakt | pomocwyszkow@wp.pl
-
PCPR PCPR
-
 BIP PCPR Wyszków
   arrow  Aktualności archiwalne

-

Projekt systemowy PCPR Wyszków
-
-
-
-
Wyszukiwarka
 
 
bip2.jpg
 


UWAGA!

Aktualna strona PCPR w Wyszkowie znajduje się pod adresem:

www.pcpr-wyszkow.pl

 

 Aktualności archiwalne
Sprawozdania PDF Drukuj Email
31.05.2010.

W dniu 26 maja 2010 r. Rada Powiatu w Wyszkowie przyjęła Sprawozdanie z realizacji „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie wyszkowskim na lata 2004-2014” za rok 2009 oraz Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013” za 2009 rok.


 
Dzień Otwarty w PCPR PDF Drukuj Email
19.05.2010.

W dniu 22 maja 2010 r. w godzinach: 8.00 - 13.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie odbędzie się Dzień Otwarty zorganizowany w związku z Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Więcej informacji


 
Bezpłatne konsultacje z mediatorami i psychologami zajmującymi się konfliktami rodzinnymi PDF Drukuj Email
12.05.2010.

Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza osoby znajdujące się w konflikcie rodzinnym (również w sytuacji okołorozwodowej i po rozstaniu) na bezpłatne konsultacje z mediatorami i psychologami zajmującymi się konfliktami rodzinnymi.

Konsultacje będą odbywać się w siedzibie Centrum Mediacji Partners Polska w Warszawie przy ul. Górnickiego 3 lok. 10A w dn. 18-19 maja br. (spotkania po wcześniejszym telefonicznym umówieniu). Przeznaczone są zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla małżeństw/par/rodzin.

W sprawie konsultacji prosimy dzwonić w godz. 10.00 -18.00 we wszystkie dni powszednie - tel. (22) 825 40 83 i (22) 409 53 83 lub wysyłać zgłoszenia mailem na adres: mediator@mediacja.org.


 
Rozstrzygnięcie konkursu PDF Drukuj Email
11.05.2010.

Departament Polityki Rodzinnej MPiPS poinformował, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2010 r.

Wśród zwycięskich jednostek samorządu terytorialnego znalazł się Powiat Wyszkowski. Placówką, która przygotowała wniosek "Wsparcie dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wyszkowskiego i wychowywanych w nich dzieci" i będzie bezpośrednio realizowała zadanie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Kwota przyznenej dotacji wynosi 18 100 PLN.

Celem głównym realizowanego projektu jest:

  • Wsparcie dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wyszkowskiego i wychowywanych w nich dzieci   

Cele szczegółowe to::

  • Wyposażenie rodziców zastępczych w odpowiednie kompetencje w zakresie opieki i wychowania w różnych okresach rozwoju dziecka.

  • Wyposażenie dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych w umiejętności funkcjonowania w środowisku rodzinnym, szkolnym i społecznym.

  • Przygotowanie dzieci z rodzin zastępczych uczących się w szkole gimnazjalnej do egzaminu kończącego naukę na poziomie gimnazjum.

Termin realizacji zadania zaplanowany jest od dnia 01 lipca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.


 
Sprawozdanie opisowe PCPR PDF Drukuj Email
05.05.2010.

Sprawozdanie opisowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie 


 
Zarządzenie 7/2010 Dyrektora PCPR PDF Drukuj Email
27.04.2010.

Zgodnie z Zarządzeniem NR 7/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie dzień 4 czerwca 2010 r. jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

 Zarządzenie NR 7/2010 Dyrektora PCPR


 
Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym PDF Drukuj Email
27.04.2010.
  
 walka_z_ubostwem.jpg

 

logo_mcps_new.gif

  herb.jpg

Rok 2010 został ustanowiony przez Komisję Europejską - Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Samorząd Województwa Mazowieckiego został zaproszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Krajowego Koordynatora działań, do współpracy przy obchodach tego Roku.

W dziedzinie polityki społecznej, na Mazowszu planowane są przedsięwzięcia o charakterze integracyjnym, promocyjnym i edukacyjnym, organizowane w partnerstwie z samorządami lokalnymi, a w nich z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi - koordynowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Zamiarem tej współpracy jest realizacja podstawowych działań, wynikających z ustanowienia tego Roku, m.in. promowanie społeczeństwa, które dba o jakość życia i równy dostęp do usług, stymulowanie solidarności między pokoleniami, pomoc w zmianie postaw wobec osób napiętnowanych z tytułu ubóstwa i wykluczonych społecznie.

Inauguracją obchodów „Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym” w województwie mazowieckim, była Konferencja zorganizowana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w dniu 16 marca 2010 r. - „Międzynarodowym Dniu Pracy Socjalnej”.

Intencją samorządu województwa mazowieckiego jest zaangażowanie potencjału wielu osób i podmiotów w realizację różnorodnych działań, wynikających z zasady solidarności społecznej, jako gwarancji poczucia bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców naszego regionu.

W ramach powyższych działań organizowane są Dni Otwarte instytucji pomocy społecznej oraz Festyn Uliczny (w Warszawie), z prezentacją dorobku artystycznego osób przebywających w tych instytucjach - służące integracji i zwiększeniu wiedzy Mazowszan o usługach socjalnych, świadczonych przez placówki stacjonarne, a w szczególności domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, placówki opiekuńczo-wychowawcze.

W dniach 13 – 14 marca 2010 r. odbyły się Dni Otwarte Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, podczas których zorganizowano dla mieszkańców powiatu odwiedziny i prezentację świadczonych usług.

W dniu 22 maja 2010 r. na terenie powiatu wyszkowskiego zaplanowano Dzień Otwarty w następujących instytucjach:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, w godzinach: 8.00 - 13.00;
  • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębinkach, w godzinach 9.00 – 13.00;
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wyszkowie, w godzinach 9.00 – 14.00.

Festyn Uliczny w Warszawie odbędzie się w dniu 23 maja br., podczas którego zostanie zaprezentowana twórczość i dorobek artystyczny uczestników.


 
Spotkanie rodzin zastępczych PDF Drukuj Email
19.04.2010.

W dniu 14.04.2010 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie odbyło się spotkanie rodzin zastępczych.

Zgromadzonych przywitała pani Krystyna Kurowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. Poinformowała o celu spotkania, którym były zagadnienia związane z organizacją „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2010 r.”. Następnie Dyrektor Kurowska przedstawiła dotychczasowe działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie mające na celu przygotowanie obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie wyszkowskim.

Uczestnicy spotkania zaakceptowali formę pikniku. Podkreślono, ze jest to dobra forma, ciekawy sposób integracji rodzin zastępczych i dzieci. Podjęto ustalenia dotyczące organizacji i wyznaczono zakres odpowiedzialności za konkretne działania. Ustalono wstępny program pikniku. Uroczystość odbędzie się w dniu 30.05.2010 r.

Galeria  


 
Żałoba narodowa PDF Drukuj Email
10.04.2010.

Image Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski ogłosił tygodniową żałobę narodową po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii i ponad 80 innych osób, w tym przedstawicieli parlamentu, urzędów państwowych, wojska i Rodzin Katyńskich, którzy zginęli w sobotniej katastrofie samolotowej.

W niedzielę (11 kwietnia) o 18.00 w kościele pw. św. Idziego odbędzie się Msza św. w intencji prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i wszystkich osób, które zginęły w katastrofie w Smoleńsku. 


 
Informacja o wyniku naboru na stanowisko psycholog - III edycja projektu "W aktywności siła" PDF Drukuj Email
22.03.2010.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Psycholog zostały wybrane dwie kandydatki:

Pani Joanna Grabowska, zamieszkała Wyszków

Pani Joanna Korczakowska, zamieszkała Wyszków

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Obydwie kandydatki spełniają wymogi formalne umieszczone w ogłoszeniu o naborze i zostały zakwalifikowana do postępowania sprawdzającego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadzono w dniu 18 marca 2010 roku. Celem rozmowy kwalifikacyjnej było sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnej do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku, jak również weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

W trakcie rozmowy kandydatki wykazały się gruntowną wiedzą z zakresu psychologii, oraz doświadczeniem nabytym w pracy na stanowisku psycholog. Komisja uznała, że wiedza, predyspozycje i kwalifikacje kandydatek gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na ww. stanowisku.


 
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych - III edycja projektu PDF Drukuj Email
22.03.2010.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych została wybrana:

Pani Anna Szymborska, zamieszkała Wyszków

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Anna Szymborska była kandydatką spełniającą wymogi formalne umieszczone w ogłoszeniu o naborze i została zakwalifikowana do postępowania sprawdzającego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadzono w dniu 18 marca 2010 roku. Celem rozmowy kwalifikacyjnej było sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnej do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku, jak również weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

W trakcie rozmowy kandydatka wykazała się gruntowną wiedzą z zakresu zamówień publicznych, oraz doświadczeniem nabytym w pracy na stanowisku starszy inspektor ds. zamówień publicznych. Komisja uznała, że wiedza, predyspozycje i kwalifikacje kandydatki gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na ww. stanowisku.


 
««  start « poprz. 11 12 13 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 211 - 231 z 272
-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. I Armii Wojska Polskiego 82A | 07-200 Wyszków | tel. 29 7428522
© 2005 - 2014 PCPR Wyszków