Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie| Kontakt | pomocwyszkow@wp.pl
-
PCPR PCPR
-
 BIP PCPR Wyszków
   arrow  Aktualności archiwalne

-

Projekt systemowy PCPR Wyszków
-
-
-
-
Wyszukiwarka
 
 
bip2.jpg
 


UWAGA!

Aktualna strona PCPR w Wyszkowie znajduje się pod adresem:

www.pcpr-wyszkow.pl

 

 Aktualności archiwalne
Wyniki konkursu plastycznego "Ja w przyszłości" PDF Drukuj Email
17.12.2013.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ogłosiło konkurs ”Ja w przyszłości” dla podopiecznych pieczy zastępczej. Dzieci miały za zadanie wykonać pracę plastyczną w dowolnej formie. Konkurs miał na celu rozwijanie wyobraźni, rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży. Nadesłano wiele prac o bogatej i zróżnicowanej technice wykonania.

Prace nagrodzone nagrodzione przez jury w konkursie „Ja w przyszłości”

Szkoła Podstawowa (IV – VI)

 • Klara F. - lekarz, kl. V (I miejsce)
 • Adam W. - piłkarz, kl. VI (II miejsce)
 • Mariusz M. - piłkarz, kl. V (III miejsce)

Szkoła Podstawowa (0 – III)

 • Adam R. - mechanik, kl. Kl. III Sz. P. (I miejsce)
 • Dawid D. - piłkarz, kl. III Sz.P (II miejsce)
 • Natalia D. - ogrodnik, kl. I (III miejsce)

Gimnazjum

 • Adrian M. - urzędnik, kl. III gim. (I miejsce)
 • Tomasz Sz. - mechanik, kl. III gim. (II miejsce)
 • Marcin S. - malarz, kl. II gim. (III miejsce)

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali zagrodzeni, podczas spotkania Mikołajkowego w centrum.

Organizatorem konkursu była mgr Katarzyna Kalbarczyk

 

Galeria


 
Szkolenie dla trenerów programu "Szansa w Rodzinie" PDF Drukuj Email
26.11.2013.

W dniach od 18 października do 24 listopada 2013 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie odbywały się zajęcia pn. ,,Przygotowanie trenerów programu Szansa w Rodzinie przeznaczonego dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej w ustawowo określonych niespecjalistycznych form pieczy zastępczej”.

Szkolenie zorganizowane przez PCPR w Wyszkowie przeprowadzone było przez Centrum Szkoleniowe Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci ,,Szansa” w Wołominie. W szkoleniu uczestniczyły 3 osoby; 2 osoby z terenu Powiatu Wyszkowskiego i 1 osoba z Powiatu Żyrardowskiego. Osoby brały udział w 70 godzinnym szkoleniu dla trenerów rodzinnej pieczy zastępczej I stopnia wg programu ,,Szansa w Rodzinie” zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnicy ukończyli pozytywnie szkolenie i uzyskali dyplomy potwierdzające posiadanie uprawnień do szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Galeria


 
Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niespecjalistycznych rodzin zastępczych PDF Drukuj Email
26.11.2013.

W dniach od 19 października do 24 listopada 2013 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie odbywało się „Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niespecjalistycznych rodzin zastępczych”.

Szkolenie zorganizowane przez PCPR w Wyszkowie przeprowadzone było przez Centrum Szkoleniowe Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci ,,Szansa” w Wołominie. W szkoleniu uczestniczyło 8 osób będących kandydatami na rodziny zastępcze lub już mających pod opieką i na wychowaniu dzieci. Osoby uczestniczyły w 65 godzinnym szkoleniu przygotowującym do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej wg programu ,,Szansa w Rodzinie” zatwierdzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wszystkie osoby ukończyły pozytywnie szkolenie i otrzymały zaświadczenia potwierdzające wiedzę i umiejętności.

Galeria


 
Uchwała Nr 168/522/2013 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego PDF Drukuj Email
21.11.2013.

Uchwała Nr 168/522/2013 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 166/516/2013 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo typu B na lata 2014 –2015.

Uchwała Nr 168/522/2013


 
Zgłoszenia kandydatów na członków komisji PDF Drukuj Email
20.11.2013.

Działając na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr. 234, poz. 1536 z późn. zm.) Starosta Powiatu Wyszkowskiego, ogłasza tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego w zakresie pomocy społecznej:

 • prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 202 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie na lata 2014-2018,
 • prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo typu B na lata 2014-2015.

Ogłoszenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego


 
Rozeznanie rynku - przewóz osób PDF Drukuj Email
15.11.2013.

Świadczenie przewozu uczestników projektu "W aktywności siła".


 
Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego - PŚDS PDF Drukuj Email
15.11.2013.

Uchwałą Nr 166/516/2013 z dnia 13 listopada 2013 r. Zarząd Powiatu Wyszkowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo typu B na lata 2014 - 2015.

Uchwała Nr 166/516/2013


 
Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego - domy pomocy społecznej PDF Drukuj Email
15.11.2013.

Uchwałą Nr 166/515/2013 z dnia 13 listopada 2013 r. Zarząd Powiatu Wyszkowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Domów Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonych dla 202 dzieci i młodziezy niepełnosprawnej intelektualnie na lata 2014 - 2018.

Uchwała Nr 166/515/2013


 
PŚDS - można już składać wnioski PDF Drukuj Email
29.10.2013.

Osoby zainteresowane przyjęciem do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Typu B w Wyszkowie informujemy, że w związku z planowanym na grudzień 2013 roku uruchomieniem w/w placówki można już składać (do właściwego ośrodka pomocy społecznej ze względu na miejsce zamieszkania osoby chętnej do uczestnictwa w PŚDS) wnioski o skierowanie do domu na pobyt dzienny.

Do wniosku należy załączyć:

 • zaświadczenie lekarskie (załącznik nr 1), wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
 • zaświadczenie (załącznik nr 2) lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, 
 • a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Do pobrania:


 

 
Informacja o naborze osób do programu korekcyjno-edukacyjnego. PDF Drukuj Email
28.10.2013.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w związku z przyznaniem Powiatowi Wyszkowskiemu środków na realizację oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie ogłasza nabór osób mogących wziąć udział w realizacji etapu I programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. 

Osoby zainteresowane udziałem w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. I AWP 82A, tel. 29 742 85 22. Osobami wyznaczonymi do kontaktu są: Krystyna Kurowska i Jolanta Dyl-Maćkowska.


 

 
Informacja o wyniku naboru PDF Drukuj Email
28.10.2013.

Informacja o wyniku postępowania rekrutacyjnego.


 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 43 - 63 z 272
-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. I Armii Wojska Polskiego 82A | 07-200 Wyszków | tel. 29 7428522
© 2005 - 2014 PCPR Wyszków