Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie| Kontakt | pomocwyszkow@wp.pl
-
PCPR PCPR
-
 BIP PCPR Wyszków
   arrow  Aktualności archiwalne

-

Projekt systemowy PCPR Wyszków
-
-
-
-
Wyszukiwarka
 
 
bip2.jpg
 


UWAGA!

Aktualna strona PCPR w Wyszkowie znajduje się pod adresem:

www.pcpr-wyszkow.pl

 

 Aktualności archiwalne
Spotkanie w ramach projektu "W aktywności siła" PDF Drukuj Email
18.07.2013.

23 czerwca na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego MONAR odbyło się spotkanie kulturalno-edukacyjno-integracyjne pn. „Noc Świętojańska". Organizatorami spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie i Ośrodek Rehabilitacyjno-Readapcyjny MONAR.

Relacja ze spotkania i galeria zdjęć


 
Nabór wniosków - Priorytet VIII PDF Drukuj Email
17.07.2013.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 11 lipca do 9 sierpnia 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”.

Typ projektu do realizacji w ramach konkursu:

 1. wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in.:
 • szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu) (a),
 • poradnictwo psychologiczne (b),
 • pośrednictwo pracy (c),
 • staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie (d),
 • subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy (e),
 • bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów (f):
 • a) doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, b) przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę, c) wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu)

 • jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia (g).

Ogłoszenie - konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”.


 
Informacja o wyniku postępowania rekrutacyjnego PDF Drukuj Email
05.07.2013.

Informacja o wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko opiekun/opiekunka dzieci uczestników projektu pn.: W aktywności siła" .

Informacja


 
"Informator..." PDF Drukuj Email
03.07.2013.


 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie udostępnia do wykorzystania "Informator o miejscach pomocy i wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla ich rodzin z terenu Powiatu Wyszkowskiego" opracowany w ramach realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.

Informator do wydrukowania


 
Rekrutacja na stanowisko opiekun/opiekunka PDF Drukuj Email
26.06.2013.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ogłasza rekrutację na stanowisko: OPIEKUN/OPIEKUNKA DZIECI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pn. "W AKTYWNOŚCI SIŁA".

Więcej informacji

 


 
"REAGUJ. MASZ PRAWO" PDF Drukuj Email
18.06.2013.

rpd_logo_reaguj.jpg 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie informuje, że trwa kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka "REAGUJ. MASZ PRAWO". Jej głównym celem jest zmiana biernej postawy ludzi

Więcej informacji


 
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2013 PDF Drukuj Email
12.06.2013.

 banerdrz.jpg 

 

W dniu 7 czerwca 2013 r. w Sali kameralnej Wyszkowskiego Ośrodka Kultury "Hutnik" odbyły się uroczyste obchody "Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2013" w Powiecie Wyszkowskim.

W Powiecie Wyszkowskim uroczyste obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego stały się tradycją. W tym roku święto obchodzone było po raz 7. Honorowy patronat na uroczystością przyjął Starosta Wyszkowski. Organizatorem Dnia Rodzicielstwa Zastępczego było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, gospodarzem był Wyszkowski Ośrodka Kultury „Hutnik”.

W uroczystości udział wzięli Pan Bogdan Pągowski - Starosta Powiatu Wyszkowskiego, Pani Teresa Trzaska - Wicestarosta, Pan Adam Warpas – Zastępca Burmistrza Wyszkowa, radni powiatowi, ksiądz, siostry zakonne, przedstawiciele sądu, kierownicy powiatowych i gminnych jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu.

Zgromadzonych gości powitała Krystyna Kurowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Podkreśliła, że „rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjąć do rodziny własnej dziecko, ofiarować mu swą miłość i troskę. Wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki. To doprawdy jeden z wielkich darów jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi” Chcąc wprowadzić w nastrój rodzinnego ogniska Dyrektor zaprosiła rodziny zastępcze i gości do obejrzenia prezentacji pt. „Skąd się biorą rodzice?”.

Następnie głos zabrał Pan Bogdan Pągowski - Starosta Powiatu Wyszkowskiego, który przypomniał Uchwałę Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej o stanowieniu dnia 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Podkreślił, że uchwała uznaje potrzebę poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych oraz działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego w Polsce. Powołał się również na preambułę ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podkreślił, że obecny system powstał dla dobra dziecka, które potrzebuje szczególnej ochrony i pomocy dorosłych, dla dobra rodziny, które jest podstawową komórką społeczeństwa i naturalnym środowiskiem rozwoju, jak również w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w wychowaniu dziecka może być osiągnięta dzięki współpracy instytucji. „Nikt nie zastąpi dziecku rodziny biologicznej, ale w skrajnych przypadkach jedynym ratunkiem dla dzieci i gwarantem ich wychowania pozostają rodziny zastępcze”. Pani Teresa Trzaska – Wicestarosta, nawiązała do wypowiedzi przedmówcy i zaakcentowała, że narodziny dziecka są cudem, natomiast rodzicielstwo zastępcze misją. Podkreśliła wartość trudu codziennego wychowania i poświęcenia się drugiemu człowiekowi. Wicestarosta z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego życzyła zdrowia, wytrwałości, radości życia, satysfakcji i wszelkiej pomyślności. Pan Adam Warpas – Zastępca Burmistrza Wyszkowa, przekazał wyrazy uznania rodzinom zastępczym, złożył życzenia rodzicom, natomiast dzieciom życzył uśmiechu. Dziewięć nowo powstałych rodzin zastępczych przyjętych zostało do grona rodzin zastępczych.

Rodziny otrzymały z rąk Starosty, Wicestarosty i Dyrektor PCPR listy gratulacyjne, książki i spisany apel dziecka i kwiaty. Na ręce zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego, Państwa Władysławy i Henryka Gołasiów Starosta złożył szczególne życzenia i bukiet kwiatów. Rodzinom zastępczym Pani Krystyna Kurowska - Dyrektor PCPR podziękowała za pracę, trud życzliwość, zaangażowanie odwagę, cierpliwość, troskę wrażliwość, miłość i okazane serce. Wyrazy uznania, szacunku i podziękowania skierowała do Starosty, Wicestarosty, Rady Powiatu za codzienne zaangażowanie w sprawy związane z zapewnieniem właściwej realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej. Podkreśliła że bez wsparcia, pomocy i zrozumienia wszystkich samorządów gminnych, ośrodków pomocy społecznej, Sądu Rejonowego w Wyszkowie Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, policji, stowarzyszeń, zgromadzeń duchownych, księży oraz wolontariuszy współpracujących z PCPR na rzecz pomocy rodzinom zastępczym i wychowywanym w nich dzieciom niemożliwa byłaby realizacja zadań przypisanych do realizacji powiatowi. Słowa podziękowania skierowała również do gospodarza Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik”, p. Mariusza Kowalskiego, pracowników obiektu, przedstawicieli mediów i prasy lokalnej za życzliwość, za ciepłe i rzetelne informacje na temat rodzicielstwa zastępczego oraz pomoc w propagowaniu rodzicielstwa zastępczego.

Druga części uroczystości miała inny charakter. Przedstawiona została prezentacja pt. „Rodzinna piecza zastępcza w powiecie wyszkowskim”. Rodziny zastępcze i zaproszeni goście mieli okazję dowiedzieć się „Co to jest dobre wychowanie?” w rozumieniu samych dzieci.

Uroczystość uświetniły występy młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie pod kierownictwem Pani Marzeny Sobczyńskiej. Uczniowie zaśpiewali specjalnie dla rodzin zastępczych i gości kilka utworów muzycznych. Po występie młodzieży uczestnicy Dnia Rodzicielstwa Zastępczego mieli możliwość obejrzenia „Bajki o szewcu” w wykonaniu grupy teatralnej społeczności MONAR, której opiekunem jest Pani Urszula Roguska. Wszyscy uczestnicy uroczystości zaproszeni zostali na poczęstunek przygotowany przez rodziny zastępcze i PCPR.

Rodziny zastępcze i goście otrzymali prezenty przygotowane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wyszkowie.

 

Galeria


 
Informacja o wyniku postępowania PDF Drukuj Email
07.06.2013.

Informacja o wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko psycholog.

Informacja


 
Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem PDF Drukuj Email
07.06.2013.

Instytut Psychologii Zdrowia PTP na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości realizuje w ramach Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (OPOPP) nowy projekt, który skierowany jest do mieszkańców woj. mazowieckiego. Zadanie współfinansowane jest z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W ramach tego projektu (termin realizacji do 31 grudnia 2013 roku) prowadzone są następujące zadania:

 • bezpłatna pomoc prawna;
 • bezpłatna pomoc psychologiczna;
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych (w tym przedmiotów ortopedycznych) dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym, a także świadczeń nieznajdujących się w wykazach świadczeń gwarantowanych ze środków publicznych;
 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową;
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia;
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny;
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw wymienionych w punktach 1-6;
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych.

Więcej informacji


 

 
Rekrutacja na stanowisko psycholog PDF Drukuj Email
23.05.2013.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ogłasza rekrutację na stanowisko PSYCHOLOG.

Więcej informacji


 
Informacja o unieważnieniu postępowania PDF Drukuj Email
23.05.2013.

Informacja o uniewaznieniu postępowania znajduje się w załączniku poniżej.

Informacja

 


 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 64 - 84 z 272
-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. I Armii Wojska Polskiego 82A | 07-200 Wyszków | tel. 29 7428522
© 2005 - 2014 PCPR Wyszków