Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie| Kontakt | pomocwyszkow@wp.pl
-
PCPR PCPR
-
 BIP PCPR Wyszków
   arrow  Aktualności archiwalne

-

Projekt systemowy PCPR Wyszków
-
-
-
-
Wyszukiwarka
 
 
bip2.jpg
 


UWAGA!

Aktualna strona PCPR w Wyszkowie znajduje się pod adresem:

www.pcpr-wyszkow.pl

 

 Aktualności archiwalne
Rekrutacja na stanowisko kierowca PDF Drukuj Email
20.12.2012.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ogłasza rekrutację na stanowisko kierowca.

Więcej informacji


 
Wręczenie wyróżnienia i statuetki dla PCPR w Wyszkowie PDF Drukuj Email
29.11.2012.

W dniach 22-23 listopada 2012 r.  w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Rola pracy socjalnej w aktywnej integracji” organizowana w ramach kampanii promocyjno-informacyjnych projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” Poddziałanie 7.1.3 PO KL. Podczas konferencji miało miejsce wręczenie wyróżnień dla pracowników pomocy społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Wręczono: odznaczenia państwowe, wyróżnienia Wojewody Mazowieckiego, wyróżnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego, wyróżnienia dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej przygotowanych do prowadzenia działań na rzecz aktywnej integracji.

Z terenu powiatu wyszkowskiego wyróżnienia otrzymały:

 • wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie jako jednostki przygotowanej do działań aktywnej integracji, poprzez uczestnictwo w różnych formach edukacyjno-szkoleniowych organizowanych przez MCPS i działań własnych, które przyczyniły się do zmiany wizerunku jednostki w środowisku lokalnym,
 • wyróżnienie zespołowe Wojewody Mazowieckiego dla pracowników GOPS w Długosiodle w kategorii „Pomoc i opieka nad osobami starszymi”,
 • wyróżnienie Wojewody Mazowieckiego dla Doroty Wojtkowskiej – Kierownik Domu Dziennego Pobytu „SENIOR” przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkowie w kategorii „Pomoc i opieka nad osobami starszymi”,
 • wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego dla GOPS Zabrodzie za wdrażanie nowego modelu działań opartych na aktywnej integracji i pracy socjalnej, poprzez uczestnictwo w różnych formach edukacyjno-szkoleniowych organizowanych przez MCPS i działaniach własnych, które przyczyniły się do zmiany wizerunku jednostki w środowisku lokalnym,
 • Decyzją Prezydenta RP Brązowy Krzyż Zasługi otrzymała Pani Hanna Wargocka – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Soteria” w Wyszkowie. 

Galeria


 
Szkolenie dla rodzin zastępczych - podsumowanie PDF Drukuj Email
28.11.2012.

W ramach rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Powiat Wyszkowski otrzymał dotację na realizację resortowego „Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2012” na organizację „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Realizatorem działań zawartych w ww. Programie było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

W ramach Projektu zorganizowane zostały:

 1. „Szkolenie podstawowe dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe programem PRIDE
 2. „Szkolenie doskonalące dla funkcjonujących rodzin zastępczych programem PRIDE” Wybór miejsca szkolenia zgodny był z oczekiwaniami kandydatów na rodziny zastępcze i funkcjonujących rodzin zastępczych i zajęcia odbywały się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Od dnia 6 października 2012 r. do dnia 26 listopada 2012 r. kandydaci na rodziny zastępcze i funkcjonujące już na terenie Powiatu Wyszkowskiego rodziny zastępcze uczestniczyły w szkoleniu PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza.

System szkoleń obejmował 60 godzin programu szkoleniowego przeprowadzonego zgodnie z licencją uzyskaną przez Towarzystwo „NASZ DOM”, zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Szkolenie przeprowadzone zostało przez wykwalifikowanych trenerów Programu PRIDE.

W szkoleniu brało udział ogółem 23 osób, w tym: 6 kandydatów na rodziny zastępcze i 17 osób będących już ustanowionymi rodzicami zastępczymi.

W dniu 21 listopada 2012 r. odbył się panel dyskusyjny podsumowujący szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych i już funkcjonujących rodzin zastępczych. W panelu brał udział Starosta Powiatu Wyszkowskiego Bogdan Pągowski, Wicestarosta Teresa Trzaska oraz przedstawiciele instytucji pracujących w obszarze pomocy dziecku i rodzinie, funkcjonujące zawodowe rodziny zastępcze jak również uczestnicy szkolenia.

Galeria

mpips.gif

 

 

 

Szkolenie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 


 
Dzień Pracownika Socjalnego 2012 PDF Drukuj Email
28.11.2012.

W dniu 21.11.2012 r. w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego odbyły się powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Obchody zorganizowane zostały przez Starostę Wyszkowskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie oraz Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku, Dom Pomocy Społecznej w Niegowie, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci "Fiszor" w Gaju, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wyszkowie i Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Dębinkach. Swoją obecnością uroczystości zaszczycili m.in.: Pan Bogdan Mirosław Pągowski Starosta Powiatu Wyszkowskiego, Wicestarosta Pani Teresa Trzaska, Pan Adam Warpas Zastępca Burmistrza Wyszkowa, Pan Stanisław Jastrzębski Wójt Gminy Długosiodło, Ksiądz dziekan Waldemar Krzywiński, a także radni powiatowi i gminni, przedstawiciele urzędów gmin z terenu powiatu wyszkowskiego. Zebranym na uroczystości towarzyszyły słowa Kard. Stefana Wyszyńskiego: „Dopiero wtedy osiąga się wielkość i wtedy się ona ujawnia, gdy człowiek umie służyć.”

Uroczystości Dnia Pracownika Socjalnego poprowadziła Pani Krystyna Kurowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. Na wstępie przywitała wszystkich przybyłych na uroczystość Dnia Pracownika Socjalnego. Według Pani Dyrektor Dzień Pracownika Socjalnego to doskonała okazja do złożenia życzeń i podziękowań pracownikom zatrudnionym w pomocy społecznej, Kościołowi, organizacjom pozarządowym, zgromadzeniom zakonnym, wolontariuszom oraz wszystkim jednostkom współpracującym z pomocą społeczną, zarówno na szczeblu samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Podziękowania skierowała również do Rady Powiatu, Zarządu Powiatu Wyszkowskiego dziękując za zaufanie jakim zostały obdarzone jednostki pomocy społecznej w naszym powiecie, za zrozumienie, życzliwość i wsparcie.

Następnie głos zabrali przedstawiciele władz samorządowych powiatowych i gminnych ze Starostą Powiatu Wyszkowskiego Panem Bogdanem Mirosławem Pągowskim i Panią Wicestarostą Teresą Trzaską na czele. Starosta Wyszkowski wyraził uznanie dla pracowników socjalnych za ich profesjonalizm i niebywałą chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Pani Wicestarosta Teresa Trzaska podziękowała wszystkim pracownikom pomocy społecznej, nie tylko pracownikom socjalnym za wsparcie i pomoc w budowaniu życia osób, które tego potrzebują.

Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz potrzebujących, za codzienny trud i zaangażowanie. Listy gratulacyjne wręczone zostały przez Starostę Wyszkowskiego Pana Bogdana Pągowskiego, Wicestarostę Panią Teresę Trzaskę oraz Wójta Gminy Długosiodło Pana Stanisława Jastrzębskiego. Otrzymali je:

 • Pani Elżbieta Bogucka – Dyrektor Oddziału Mazowieckiego PFRON
 • Pani Agnieszka Mróz – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie
 • Pani Dorota Chodyna – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance
 • Pani Agata Kujawa – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśniku
 • Pani Irena Dziarska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu
 • Pani Zofia Szymańska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle
 • Pani Elżbieta Kobylińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańszczyku
 • Siostra Nulla Buczkowska – Niepubliczny Dom Pomocy Społecznej w Loretto
 • Siostra Beata Stryjczak - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Fiszor” w Gaju
 • Siostra Cecylia Lewandowska - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Niegowie
 • Pani Danuta Ziomek – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku
 • Pan Adam Bogdanowicz – Dyrektor WPOW w Dębinkach
 • Pan Marek Rosłoniec – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wyszkowie
 • Ks. Józef Wojciechowski – Dyrektor Domu Emeryta w Brańszczyku
 • Pan Krzysztof Frejnik – Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 • Pani Hanna Wargocka – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Soteria”
 • Pani Jadwiga Kamieniecka – Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej w Wyszkowie „Słoneczna”
 • Pani Krystyna Kurowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

Dzień Pracownika Socjalnego to również okazja do podsumowania działalności instytucji działających w obszarze pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego. Powiat Wyszkowski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie podejmuje wiele działań związanych z pozyskiwaniem dodatkowych środków na realizację zadań własnych. W 2012r. pozyskano dodatkowo kwotę 1420148,88 PLN.  

Uroczystość zakończyła część artystyczna w wykonaniu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci "Fiszor" w Gaju oraz mieszkańców Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego MONAR w Wyszkowie. W międzyczasie wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali niespodziankę przygotowaną przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Wyszkowie.

 

Galeria

 


 
Obchody Dnia Pracownika Socjalnego 2012 PDF Drukuj Email
19.11.2012.

W dniu 21 listopada 2012 r. w siedzibie CKP w Wyszkowie z udziałem przedstawicieli samorządów działających na rzecz pomocy społecznej i instytucji pracujących w zakresie pomocy dziecku i rodzinie odbędą się powiatowe, uroczyste obchody „Dnia Pracownika Socjalnego”.

Po uroczystości przewidziany jest panel dyskusyjny będący wynikiem podsumowania szkolenia odbywającego się w ramach resortowego „Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012” pn. „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektyw placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, prowadzonego przez trenerów PRIDE „Towarzystwo Nasz Dom”.

 
Wyróżnienie dla PCPR w Wyszkowie PDF Drukuj Email
19.11.2012.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie otrzymało wyróżnienie za wdrażanie nowego modelu działań opartych na aktywnej integracji i pracy socjalnej, poprzez uczestnictwo w różnych formach edukacyjno – szkoleniowych organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i działaniach własnych, które przyczyniły się do zmiany wizerunku jednostki w środowisku lokalnym.

Uroczyste wręczenie wyróżnień odbędzie się podczas Konferencji pt. „Rola pracy socjalnej w aktywnej integracji” promującej działania aktywnej integracji na Mazowszu w ramach projektu systemowego 7.1.3. PO KL „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” w 2012r., która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2012r. w Warszawie.


 
Szkolenie dla rodzin zastępczych PDF Drukuj Email
09.10.2012.

W dniu 14 września 2012 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie odbyło się szkolenie "Komunikacja interpersonalna czyli jak mówić by inni chcieli nas słuchać?".

Celem szkolenia było zapoznanie się rodziców zastępczych z zasadami komunikacji interpersonalnej, koncepcją zaproponowaną przez von Thuna, przypomnienie zasad komunikacji jednostronnej i dwustronnej, wypracowanie umiejetnosci zadawania odpowiednich pytań, zapoznanie się z zasadami aktywnego słuchania, wykorzystanie komunikacji interpersonalnej w rozmowie z dzieckiem.

Galeria


 
Informacja o wyniku naboru - szkolenie PDF Drukuj Email
01.10.2012.

Informacja o wyniku naboru na przeprowadzenie szkolenia dla rodzin zastępczych.

mpips.gif

 

 

 

Szkolenie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Załącznik


 
Informacja o wyniku naboru PDF Drukuj Email
17.09.2012.

Informacja o wyniku zakończonej procedury naboru.

Więcej informacji


 
Projekt programu PDF Drukuj Email
11.09.2012.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2013 – 2016.

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2013 – 2016


 
Konkurs ofert PDF Drukuj Email
10.09.2012.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie szkolenia dla rodzin zastępczych.

mpips.gif

 

 

 

Szkolenie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Więcej informacji


 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 85 - 105 z 272
-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. I Armii Wojska Polskiego 82A | 07-200 Wyszków | tel. 29 7428522
© 2005 - 2014 PCPR Wyszków