Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie| Kontakt | pomocwyszkow@wp.pl
-
PCPR PCPR
-
 BIP PCPR Wyszków
   arrow  PCPR Wyszków arrow Zamówienia publiczne

-

Projekt systemowy PCPR Wyszków
-
-
-
-
Wyszukiwarka
 
 
bip2.jpg
Informacja o wyniku naboru PDF Drukuj Email
17.10.2013.

Informacja o wyniku postępowania rekrutacyjnego.


 
Szkolenie dla rodzin zastępczych PDF Drukuj Email
07.10.2013.

W dniu 01.10.2013 odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych na temat „Motywacja dziecka do nauki” prowadzone przez Katarzynę Kalbarczyk – Specjalistę pracy z rodziną w kryzysie.

Szkolenie miało na celu opracowanie wspólnych metod jak motywować dziecko do działania, by osiągnęło sukcesy. Uczestnicy szkolenia pracowali warsztatowo oraz wymieniali się własnymi doświadczeniami w pracy z dzieckiem. Podczas warsztatowej pracy rodziny w parach opracowywały mocne strony swoich dzieci. Każdy z rodziców otrzymał zadanie domowe dotyczące wieczornej rozmowy z dzieckiem na temat jego mocnych stron. Zorganizowany został również trening integracyjny podczas, którego wszyscy mieli możliwość nieco poznać siebie samego. W czasie treningu wszyscy uczestnicy mieli możliwość nieco z humorem podejść do własnego życia i sytuacji w jakiej się znajdują. Rodziny zastępcze otrzymały informatory, które zostały przygotowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i opisywały jak pracować z dzieckiem, by podnosić jego motywację.

 

Galeria


 

 
Ogłoszenie o naborze PDF Drukuj Email
01.10.2013.

Ogłoszenie o naborze stanowisko SPECJALISTA ODZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE.


 
Szkolenie dla niewidomych PDF Drukuj Email
25.09.2013.

PCPR informuje, że Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa serdecznie zapraszają do udziału w BEZPŁATNYCH szkoleniach komputerowych w ramach projektu: „Akademia Bezpiecznego IT – równe szanse na rynku pracy”.

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 50. roku życia oraz do osób niewidomych, którzy pracują bądź mieszkają na terenie województwa mazowieckiego, dla tych, którzy chcą uzupełnić lub podwyższyć swoje umiejętności z zakresu obsługi komputera i podstawowych programów biurowych, jak również bezpiecznego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Więcej informacji


 
Ekipa tv w PCPR PDF Drukuj Email
10.09.2013.

W dniu 3 września 2013 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie przebywała ekipa tv realizująca dwa reportaże telewizyjne na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w ramach projektu systemowego pt. „Razem dla Mazowsza - Edukacja w Działaniu" - Priorytet VII. Poddziałanie 7.1.3. MCPS kontynuuje cykl działań pozwalających na wypracowanie nowoczesnych metod prowadzenia integracji środowisk lokalnych wokół wybranych problemów społecznych na rzecz rozwoju przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym przede wszystkim budowaniu systemu wsparcia dla dziecka i rodziny.

W 2011 roku przedstawiciele PCPR w Wyszkowie, ośrodów pomocy społecznej, sądu, policji oraz innych instytucji i organizacji z terenu powiatu wyszkowskiego brali udział w działaniach (szkoleniach, seminariach) MCPS wspierających budowanie partnerstw lokalnych.

W 2013 roku kolejnym działaniem w ramach projektu MCPS pt. „Razem dla Mazowsza - Edukacja w Działaniu" jest realizacja dwóch reportaży przeznaczonych do emisji w telewizji i Internecie, których celem jest wzrost świadomości społeczności lokalnych z zakresu stosowania form aktywnej integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a także w celu zmiany postrzegania instytucji pomocy społecznej przez społeczeństwo.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie zostało zaproszone do udziału w:

 • reportażu realizowanym w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej projektu pt. „Dziecko i rodzina w aktywnej integracji. Rola pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu",
 • reportażu pt. „ABC aktywnego pomagania", który będzie przedstawiał aktywną integrację w działaniach lokalnych realizowanych w powiecie wyszkowskim w formach partnerskich.

W ramach realizacji zdjęć w PCPR w Wyszkowie ekipa tv nagrała wypowiedzi Pani Dyrektor Krystyny Kurowskiej, Pani Jolanty Dyl-Maćkowskiej Kierownik Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, Pani Bożeny Kuleszy Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz beneficjentów korzystających z różnych form wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

  


 
Informacja o wyniku postępowania rekrutacyjnego PDF Drukuj Email
10.09.2013.

Informacja o wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Specjalista pracy z rodziną w kryzysie.

 

Informacja


 
Rekrutacja na stanowisko Specjalista pracy z rodziną w kryzysie PDF Drukuj Email
13.08.2013.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ogłasza rekrutację na stanowisko Specjalista pracy z rodziną w kryzysie.

Więcej informacji


 
"Pogodne lato" 2013 PDF Drukuj Email
01.08.2013.

W dniu 31 lipca 2013r. spod siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie 42 dzieci z powiatu wyszkowskiego wyjechało na obóz wypoczynkowy  w miejscowości Słupia w ramach realizacji programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu pn. „Pogodne Lato".

Organizatorem wypoczynku jest Komenda Chorągwi Mazowieckiej ZHP im. Władysława Broniewskiego, ul. Krótka 3A, 09-402 Płock. W programie biorą udział dzieci i młodzież w wieku 8-15 lat zamieszkałe na terenie 35 powiatów województwa mazowieckiego, w tym powiatu wyszkowskiego.  Organizator zabezpiecza m.in. wyjazd i powrót uczestników, a także wyprawki  w postaci obuwia i ubiorów sportowych.

Powrót dzieci nastąpi 14 sierpnia 2013 roku pod siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wyszkowie.

Galeria


 
Szkolenie rodzin zastępczych PDF Drukuj Email
01.08.2013.

W dniu 30.07.2013 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych.

 

Galeria


 
Spotkanie w ramach projektu "W aktywności siła" PDF Drukuj Email
18.07.2013.

23 czerwca na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego MONAR odbyło się spotkanie kulturalno-edukacyjno-integracyjne pn. „Noc Świętojańska". Organizatorami spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie i Ośrodek Rehabilitacyjno-Readapcyjny MONAR.

Relacja ze spotkania i galeria zdjęć


 
Nabór wniosków - Priorytet VIII PDF Drukuj Email
17.07.2013.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 11 lipca do 9 sierpnia 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”.

Typ projektu do realizacji w ramach konkursu:

 1. wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in.:
 • szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu) (a),
 • poradnictwo psychologiczne (b),
 • pośrednictwo pracy (c),
 • staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie (d),
 • subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy (e),
 • bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów (f):
 • a) doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, b) przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę, c) wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu)

 • jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia (g).

Ogłoszenie - konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”.


 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 25 - 36 z 242
-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. I Armii Wojska Polskiego 82A | 07-200 Wyszków | tel. 29 7428522
© 2005 - 2014 PCPR Wyszków