Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie| Kontakt | pomocwyszkow@wp.pl
-
PCPR PCPR
-
 BIP PCPR Wyszków
   arrow  PCPR Wyszków

-

Projekt systemowy PCPR Wyszków
-
-
-
-
Wyszukiwarka
 
 
bip2.jpg
PŚDS już działa PDF Drukuj Email
03.02.2014.

W styczniu 2014 r. został uruchomiony Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z upośledzonych umysłowo typu B z siedzibą w Wyszkowie przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 89A.  Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie Zarząd Powiatu Wyszkowskiego zlecił Stowarzyszeniu „Ważna Róża”.

ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, przeznaczonym dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także z lekkim, upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.

Dom jest jednostką koedukacyjną przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które nie wymagają leczenia szpitalnego.

Liczba miejsc statutowych w PŚDS wynosi 40 osób.

Skierowanie do PŚDS w Wyszkowie na pobyt dzienny osoba zainteresowana składa do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Do pobrania:


 
NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE "WOLONTARIAT RODZINNY" PDF Drukuj Email
13.01.2014.

Już tylko do 15 stycznia można składać wnioski do konkursu grantowego w ramach Programu "Wolontariat Rodzinny" organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z Fundacją PZU. Do wygrania jest 6 grantów w wysokości do 7 000 zł i 12 grantów w wysokości do 3 000 zł na zrealizowanie autorskich projektów wolontariatu rodzinnego!

Wolontariat rodzinny, czyli działania wolontariackie wykonywane całymi rodzinami, jest szansą na zrobienie czegoś dobrego dla swojej lokalnej społeczności, a jednocześnie na wartościowe spędzenie czasu wspólnie z bliskimi. Do konkursu mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe oraz instytucje (jak np. biblioteki, domy kultury, szkoły, ośrodki pomocy społecznej).

Więcej informacji


 
Uchwała Nr 178/554/2014 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego PDF Drukuj Email
08.01.2014.

Uchwałą Nr 178/554/2014 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego ogłosił nabór na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębinkach.

Tekst uchwały


 
Wyróżnienie dla pracownika socjalnego PCPR w Wyszkowie PDF Drukuj Email
23.12.2013.

W dniu 25.11.2013 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie uczestniczyli w zorganizowanej przez MCPS konferencji pt.: „Zmiany w mazowieckim systemie pomocy społecznej” organizowanej w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” Poddziałanie 7.1.3 PO KL.

Podczas konferencji Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Pan Krzysztof Grzegorz Strzałkowski wręczył wyróżnienie „Zawsze pomocni” dla Pani Danuty Szymańskiej Starszego pracownika socjalnego ds. osób niepełnosprawnych PCPR w Wyszkowie za pracę na rzecz realizowanych projektów systemowych i konkursowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2008-2013.

Galeria


 
 
"Już choinki czas" PDF Drukuj Email
17.12.2013.

W dniu 10 grudnia 2013 r. rodziny zastępcze i wychowywane w nich dzieci uczestniczyły w uroczystości zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie będącej wstępem do przygotowań świątecznych pn. "Już choinki czas”.

Pani Krystyna Kurowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie w imieniu własnym i pracowników złożyła wszystkim Gościom życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Pani Jolanta Dyl-Maćkowska, kierownik Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej wprowadziła Gości w świąteczny nastrój. Do świąt pozostało niewiele dni i za chwilę wszyscy zajęci będziemy taszczeniem kłującej choinki, zakupem kapusty, grzybów, śledzi, będziemy przebierać wśród światełek choinkowych i bombek i biegać do sklepów po prezenty. Niezwykła jest siła tradycji skoro dotyka wszystkich jednocześnie. Nie wyobrażamy sobie świąt bez opłatka, choinki, postnych potraw, prezentów. Tradycja jest potrzebna, daje grunt pod nogami, horyzont, przynależność. Gwiazdka to taki czas, gdy mnóstwo nas łączy, a niewiele dzieli. Uroczystość uświetnił występ Zespołu muzycznego, którego członkami jest rodzina zastępcza. Zespół wykonał pieśni świąteczne. Zainspirowani występem Goście rozpoczęli wspólne śpiewanie kolęd Bożonarodzeniowych. Wprowadzeni w atmosferę świąteczną wszyscy dzielili się opłatkiem, po czym uczestnicy poczęstowali się ciastami przygotowanymi przez rodziny zastępcze, słodyczami i owocami. Wśród dzieci krążył Mikołaj rozdając drobne upominki, słodycze, prezenty.

W drugiej części uroczystości rozstrzygnięty został konkurs ogłoszony dla dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie pn. "Ja w przyszłości”. Zgodnie z Regulaminem konkursowym rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 10 grudnia 2013 r. Uczestnicy podzieleni byli na trzy kategorie wiekowe i komisja w jego rozstrzygnięciu nagrodziła 9 uczestników. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i słodycze; dla 3 pierwszych osób nagrody ufundował Starosta Powiatu Wyszkowskiego.

Galeria


 
Wyniki konkursu plastycznego "Ja w przyszłości" PDF Drukuj Email
17.12.2013.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ogłosiło konkurs ”Ja w przyszłości” dla podopiecznych pieczy zastępczej. Dzieci miały za zadanie wykonać pracę plastyczną w dowolnej formie. Konkurs miał na celu rozwijanie wyobraźni, rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży. Nadesłano wiele prac o bogatej i zróżnicowanej technice wykonania.

Prace nagrodzone nagrodzione przez jury w konkursie „Ja w przyszłości”

Szkoła Podstawowa (IV – VI)

 • Klara F. - lekarz, kl. V (I miejsce)
 • Adam W. - piłkarz, kl. VI (II miejsce)
 • Mariusz M. - piłkarz, kl. V (III miejsce)

Szkoła Podstawowa (0 – III)

 • Adam R. - mechanik, kl. Kl. III Sz. P. (I miejsce)
 • Dawid D. - piłkarz, kl. III Sz.P (II miejsce)
 • Natalia D. - ogrodnik, kl. I (III miejsce)

Gimnazjum

 • Adrian M. - urzędnik, kl. III gim. (I miejsce)
 • Tomasz Sz. - mechanik, kl. III gim. (II miejsce)
 • Marcin S. - malarz, kl. II gim. (III miejsce)

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali zagrodzeni, podczas spotkania Mikołajkowego w centrum.

Organizatorem konkursu była mgr Katarzyna Kalbarczyk

 

Galeria


 
Szkolenie dla trenerów programu "Szansa w Rodzinie" PDF Drukuj Email
26.11.2013.

W dniach od 18 października do 24 listopada 2013 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie odbywały się zajęcia pn. ,,Przygotowanie trenerów programu Szansa w Rodzinie przeznaczonego dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej w ustawowo określonych niespecjalistycznych form pieczy zastępczej”.

Szkolenie zorganizowane przez PCPR w Wyszkowie przeprowadzone było przez Centrum Szkoleniowe Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci ,,Szansa” w Wołominie. W szkoleniu uczestniczyły 3 osoby; 2 osoby z terenu Powiatu Wyszkowskiego i 1 osoba z Powiatu Żyrardowskiego. Osoby brały udział w 70 godzinnym szkoleniu dla trenerów rodzinnej pieczy zastępczej I stopnia wg programu ,,Szansa w Rodzinie” zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnicy ukończyli pozytywnie szkolenie i uzyskali dyplomy potwierdzające posiadanie uprawnień do szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Galeria


 
Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niespecjalistycznych rodzin zastępczych PDF Drukuj Email
26.11.2013.

W dniach od 19 października do 24 listopada 2013 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie odbywało się „Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niespecjalistycznych rodzin zastępczych”.

Szkolenie zorganizowane przez PCPR w Wyszkowie przeprowadzone było przez Centrum Szkoleniowe Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci ,,Szansa” w Wołominie. W szkoleniu uczestniczyło 8 osób będących kandydatami na rodziny zastępcze lub już mających pod opieką i na wychowaniu dzieci. Osoby uczestniczyły w 65 godzinnym szkoleniu przygotowującym do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej wg programu ,,Szansa w Rodzinie” zatwierdzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wszystkie osoby ukończyły pozytywnie szkolenie i otrzymały zaświadczenia potwierdzające wiedzę i umiejętności.

Galeria


 
Uchwała Nr 168/522/2013 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego PDF Drukuj Email
21.11.2013.

Uchwała Nr 168/522/2013 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 166/516/2013 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo typu B na lata 2014 –2015.

Uchwała Nr 168/522/2013


 
Zgłoszenia kandydatów na członków komisji PDF Drukuj Email
20.11.2013.

Działając na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr. 234, poz. 1536 z późn. zm.) Starosta Powiatu Wyszkowskiego, ogłasza tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego w zakresie pomocy społecznej:

 • prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 202 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie na lata 2014-2018,
 • prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo typu B na lata 2014-2015.

Ogłoszenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego


 
Rozeznanie rynku - przewóz osób PDF Drukuj Email
15.11.2013.

Świadczenie przewozu uczestników projektu "W aktywności siła".


 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 25 - 36 z 259
-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. I Armii Wojska Polskiego 82A | 07-200 Wyszków | tel. 29 7428522
© 2005 - 2014 PCPR Wyszków