Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie| Kontakt | pomocwyszkow@wp.pl
-
PCPR PCPR
-
 BIP PCPR Wyszków
   arrow  PCPR Wyszków arrow Zamówienia publiczne

-

Projekt systemowy PCPR Wyszków
-
-
-
-
Wyszukiwarka
 
 
bip2.jpg
Uchwała Nr 168/522/2013 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego PDF Drukuj Email
21.11.2013.

Uchwała Nr 168/522/2013 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 166/516/2013 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo typu B na lata 2014 –2015.

Uchwała Nr 168/522/2013


 
Zgłoszenia kandydatów na członków komisji PDF Drukuj Email
20.11.2013.

Działając na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr. 234, poz. 1536 z późn. zm.) Starosta Powiatu Wyszkowskiego, ogłasza tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego w zakresie pomocy społecznej:

  • prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 202 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie na lata 2014-2018,
  • prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo typu B na lata 2014-2015.

Ogłoszenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego


 
Rozeznanie rynku - przewóz osób PDF Drukuj Email
15.11.2013.

Świadczenie przewozu uczestników projektu "W aktywności siła".


 
Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego - PŚDS PDF Drukuj Email
15.11.2013.

Uchwałą Nr 166/516/2013 z dnia 13 listopada 2013 r. Zarząd Powiatu Wyszkowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo typu B na lata 2014 - 2015.

Uchwała Nr 166/516/2013


 
Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego - domy pomocy społecznej PDF Drukuj Email
15.11.2013.

Uchwałą Nr 166/515/2013 z dnia 13 listopada 2013 r. Zarząd Powiatu Wyszkowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Domów Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonych dla 202 dzieci i młodziezy niepełnosprawnej intelektualnie na lata 2014 - 2018.

Uchwała Nr 166/515/2013


 
PŚDS - można już składać wnioski PDF Drukuj Email
29.10.2013.

Osoby zainteresowane przyjęciem do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Typu B w Wyszkowie informujemy, że w związku z planowanym na grudzień 2013 roku uruchomieniem w/w placówki można już składać (do właściwego ośrodka pomocy społecznej ze względu na miejsce zamieszkania osoby chętnej do uczestnictwa w PŚDS) wnioski o skierowanie do domu na pobyt dzienny.

Do wniosku należy załączyć:

  • zaświadczenie lekarskie (załącznik nr 1), wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
  • zaświadczenie (załącznik nr 2) lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, 
  • a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Do pobrania:


 

 
Informacja o naborze osób do programu korekcyjno-edukacyjnego. PDF Drukuj Email
28.10.2013.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w związku z przyznaniem Powiatowi Wyszkowskiemu środków na realizację oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie ogłasza nabór osób mogących wziąć udział w realizacji etapu I programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. 

Osoby zainteresowane udziałem w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. I AWP 82A, tel. 29 742 85 22. Osobami wyznaczonymi do kontaktu są: Krystyna Kurowska i Jolanta Dyl-Maćkowska.


 

 
Informacja o wyniku naboru PDF Drukuj Email
28.10.2013.

Informacja o wyniku postępowania rekrutacyjnego.


 
Ogłoszenie o naborze PDF Drukuj Email
17.10.2013.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista odziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.


 
Informacja o wyniku naboru PDF Drukuj Email
17.10.2013.

Informacja o wyniku postępowania rekrutacyjnego.


 
Szkolenie dla rodzin zastępczych PDF Drukuj Email
07.10.2013.

W dniu 01.10.2013 odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych na temat „Motywacja dziecka do nauki” prowadzone przez Katarzynę Kalbarczyk – Specjalistę pracy z rodziną w kryzysie.

Szkolenie miało na celu opracowanie wspólnych metod jak motywować dziecko do działania, by osiągnęło sukcesy. Uczestnicy szkolenia pracowali warsztatowo oraz wymieniali się własnymi doświadczeniami w pracy z dzieckiem. Podczas warsztatowej pracy rodziny w parach opracowywały mocne strony swoich dzieci. Każdy z rodziców otrzymał zadanie domowe dotyczące wieczornej rozmowy z dzieckiem na temat jego mocnych stron. Zorganizowany został również trening integracyjny podczas, którego wszyscy mieli możliwość nieco poznać siebie samego. W czasie treningu wszyscy uczestnicy mieli możliwość nieco z humorem podejść do własnego życia i sytuacji w jakiej się znajdują. Rodziny zastępcze otrzymały informatory, które zostały przygotowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i opisywały jak pracować z dzieckiem, by podnosić jego motywację.

 

Galeria


 

 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 25 - 36 z 251
-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. I Armii Wojska Polskiego 82A | 07-200 Wyszków | tel. 29 7428522
© 2005 - 2014 PCPR Wyszków