Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie| Kontakt | pomocwyszkow@wp.pl
-
PCPR PCPR
-
 BIP PCPR Wyszków
   arrow  PCPR Wyszków arrow Zamówienia publiczne

-

Projekt systemowy PCPR Wyszków
-
-
-
-
Wyszukiwarka
 
 
bip2.jpg
Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego - domy pomocy społecznej PDF Drukuj Email
15.11.2013.

Uchwałą Nr 166/515/2013 z dnia 13 listopada 2013 r. Zarząd Powiatu Wyszkowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Domów Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonych dla 202 dzieci i młodziezy niepełnosprawnej intelektualnie na lata 2014 - 2018.

Uchwała Nr 166/515/2013


 
PŚDS - można już składać wnioski PDF Drukuj Email
29.10.2013.

Osoby zainteresowane przyjęciem do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Typu B w Wyszkowie informujemy, że w związku z planowanym na grudzień 2013 roku uruchomieniem w/w placówki można już składać (do właściwego ośrodka pomocy społecznej ze względu na miejsce zamieszkania osoby chętnej do uczestnictwa w PŚDS) wnioski o skierowanie do domu na pobyt dzienny.

Do wniosku należy załączyć:

  • zaświadczenie lekarskie (załącznik nr 1), wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
  • zaświadczenie (załącznik nr 2) lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, 
  • a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Do pobrania:


 

 
Informacja o naborze osób do programu korekcyjno-edukacyjnego. PDF Drukuj Email
28.10.2013.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w związku z przyznaniem Powiatowi Wyszkowskiemu środków na realizację oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie ogłasza nabór osób mogących wziąć udział w realizacji etapu I programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. 

Osoby zainteresowane udziałem w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. I AWP 82A, tel. 29 742 85 22. Osobami wyznaczonymi do kontaktu są: Krystyna Kurowska i Jolanta Dyl-Maćkowska.


 

 
Informacja o wyniku naboru PDF Drukuj Email
28.10.2013.

Informacja o wyniku postępowania rekrutacyjnego.


 
Ogłoszenie o naborze PDF Drukuj Email
17.10.2013.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista odziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.


 
Informacja o wyniku naboru PDF Drukuj Email
17.10.2013.

Informacja o wyniku postępowania rekrutacyjnego.


 
Szkolenie dla rodzin zastępczych PDF Drukuj Email
07.10.2013.

W dniu 01.10.2013 odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych na temat „Motywacja dziecka do nauki” prowadzone przez Katarzynę Kalbarczyk – Specjalistę pracy z rodziną w kryzysie.

Szkolenie miało na celu opracowanie wspólnych metod jak motywować dziecko do działania, by osiągnęło sukcesy. Uczestnicy szkolenia pracowali warsztatowo oraz wymieniali się własnymi doświadczeniami w pracy z dzieckiem. Podczas warsztatowej pracy rodziny w parach opracowywały mocne strony swoich dzieci. Każdy z rodziców otrzymał zadanie domowe dotyczące wieczornej rozmowy z dzieckiem na temat jego mocnych stron. Zorganizowany został również trening integracyjny podczas, którego wszyscy mieli możliwość nieco poznać siebie samego. W czasie treningu wszyscy uczestnicy mieli możliwość nieco z humorem podejść do własnego życia i sytuacji w jakiej się znajdują. Rodziny zastępcze otrzymały informatory, które zostały przygotowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i opisywały jak pracować z dzieckiem, by podnosić jego motywację.

 

Galeria


 

 
Ogłoszenie o naborze PDF Drukuj Email
01.10.2013.

Ogłoszenie o naborze stanowisko SPECJALISTA ODZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE.


 
Szkolenie dla niewidomych PDF Drukuj Email
25.09.2013.

PCPR informuje, że Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa serdecznie zapraszają do udziału w BEZPŁATNYCH szkoleniach komputerowych w ramach projektu: „Akademia Bezpiecznego IT – równe szanse na rynku pracy”.

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 50. roku życia oraz do osób niewidomych, którzy pracują bądź mieszkają na terenie województwa mazowieckiego, dla tych, którzy chcą uzupełnić lub podwyższyć swoje umiejętności z zakresu obsługi komputera i podstawowych programów biurowych, jak również bezpiecznego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Więcej informacji


 
Ekipa tv w PCPR PDF Drukuj Email
10.09.2013.

W dniu 3 września 2013 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie przebywała ekipa tv realizująca dwa reportaże telewizyjne na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w ramach projektu systemowego pt. „Razem dla Mazowsza - Edukacja w Działaniu" - Priorytet VII. Poddziałanie 7.1.3. MCPS kontynuuje cykl działań pozwalających na wypracowanie nowoczesnych metod prowadzenia integracji środowisk lokalnych wokół wybranych problemów społecznych na rzecz rozwoju przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym przede wszystkim budowaniu systemu wsparcia dla dziecka i rodziny.

W 2011 roku przedstawiciele PCPR w Wyszkowie, ośrodów pomocy społecznej, sądu, policji oraz innych instytucji i organizacji z terenu powiatu wyszkowskiego brali udział w działaniach (szkoleniach, seminariach) MCPS wspierających budowanie partnerstw lokalnych.

W 2013 roku kolejnym działaniem w ramach projektu MCPS pt. „Razem dla Mazowsza - Edukacja w Działaniu" jest realizacja dwóch reportaży przeznaczonych do emisji w telewizji i Internecie, których celem jest wzrost świadomości społeczności lokalnych z zakresu stosowania form aktywnej integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a także w celu zmiany postrzegania instytucji pomocy społecznej przez społeczeństwo.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie zostało zaproszone do udziału w:

  • reportażu realizowanym w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej projektu pt. „Dziecko i rodzina w aktywnej integracji. Rola pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu",
  • reportażu pt. „ABC aktywnego pomagania", który będzie przedstawiał aktywną integrację w działaniach lokalnych realizowanych w powiecie wyszkowskim w formach partnerskich.

W ramach realizacji zdjęć w PCPR w Wyszkowie ekipa tv nagrała wypowiedzi Pani Dyrektor Krystyny Kurowskiej, Pani Jolanty Dyl-Maćkowskiej Kierownik Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, Pani Bożeny Kuleszy Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz beneficjentów korzystających z różnych form wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

  


 
Informacja o wyniku postępowania rekrutacyjnego PDF Drukuj Email
10.09.2013.

Informacja o wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Specjalista pracy z rodziną w kryzysie.

 

Informacja


 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 25 - 36 z 247
-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. I Armii Wojska Polskiego 82A | 07-200 Wyszków | tel. 29 7428522
© 2005 - 2014 PCPR Wyszków