Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie| Kontakt | pomocwyszkow@wp.pl
-
PCPR PCPR
-
 BIP PCPR Wyszków
   arrow  Aktualności archiwalne arrow Aktualności archiwalne arrow Rekrutacja na stanowisko specjalista ds. zamówienń publicznych - III edycja projektu

-

Projekt systemowy PCPR Wyszków
-
-
-
-
Wyszukiwarka
 
 
bip2.jpg
 


UWAGA!

Aktualna strona PCPR w Wyszkowie znajduje się pod adresem:

www.pcpr-wyszkow.pl

 

 Rekrutacja na stanowisko specjalista ds. zamówienń publicznych - III edycja projektu PDF Drukuj Email
01.03.2010.

DYREKTOR

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W WYSZKOWIE 

OGŁASZA REKRUTACJĘ

NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

 

1.      Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. I Armii Wojska Polskiego 82A,  07-200 Wyszków

 

2.      Forma zatrudnienia:

Specjalista ds. zamówień publicznych - praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia w ramach realizacji projektu systemowego pn. „W aktywności siła" Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez  powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

3.      Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

 1) wykształcenie wyższe odpowiednie do stanowiska;

2) doświadczenie w przeprowadzaniu zamówień publicznych;

3) dobra znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

4) znajomość założeń „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013";

5) znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych UE, w tym zasad kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

6) znajomość programów MS Office.

 

4.      Zakres działań przewidzianych dla Specjalisty ds. zamówień publicznych obejmuje:

1) weryfikacja działań w projekcie pod względem obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

2) przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

3) weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowejsporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne;

4) sporządzanie umów z wybranym oferentem;

5) koordynowanie i kontrolowanie czynności związanych z zawarciem umów do zamówień poniżej kwoty 14000 euro.

 

5.      Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy;

2) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.

 

6.      Realizacja projektu obejmuje okres od 04.01.2010r. do 31.12.2010r.

7.      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ul. I Armii Wojska Polskiego 82A, 07-200 Wyszków w terminie do 10.03.2010r.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. I Armii Wojska Polskiego 82A | 07-200 Wyszków | tel. 29 7428522
© 2005 - 2014 PCPR Wyszków