Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie| Kontakt | pomocwyszkow@wp.pl
-
PCPR PCPR
-
 BIP PCPR Wyszków
   arrow  Aktualności archiwalne arrow Aktualności archiwalne arrow Rekrutacja na stanowisko pedagog

-

Projekt systemowy PCPR Wyszków
-
-
-
-
Wyszukiwarka
 
 
bip2.jpg
 


UWAGA!

Aktualna strona PCPR w Wyszkowie znajduje się pod adresem:

www.pcpr-wyszkow.pl

 

 Rekrutacja na stanowisko pedagog PDF Drukuj Email
16.06.2010.

 

DYRKTOR

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W WYSZKOWIE

OGŁASZA REKRUTACJĘ

NA STANOWISKO PEDAGOG

 

1.    Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. I Armii Wojska  Polskiego 82A,   07-200 Wyszków.

2.    Forma zatrudnienia:

Pedagog - praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia w ramach realizacji zadania:

Wsparcie dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wyszkowskiego i wychowywanych w nich dzieci.

Działanie: „Warsztaty Szkoły dla Rodziców Zastępczych"

3.    Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

1)    wykształcenie wyższe - kierunek pedagogika;

2)    doświadczenie w pracy z rodziną i dzieckiem;

3)    ukończone szkolenie pozwalające na prowadzenie zajęć objętych programem „Szkoła dla Rodziców";

4)    znajomość programów MS Office;

5)    komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i odpowiedzialność.

4.    Zakres działań przewidzianych dla pedagoga obejmuje:

1)    Zajęcia warsztatowe prowadzone w cyklu 10 spotkań po 4 godziny tygodniowo, przez okres trzech miesięcy i jedno spotkanie podsumowujące czterogodzinne.

a)   nawiązanie efektywnej współpracy z dzieckiem,

b)   wspieranie rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności,

c)   rozumienie znaczenia granic w wychowaniu dziecka poprzez uznanie  i poszanowanie jego potrzeb oraz stawianie mu określonych wymagań,

d)   rozpoznawanie uczuć, rozumienie ich natury i znaczenia,

e)   słuchanie rozumiejące, budujące zaufanie i więź,

f)    modyfikowanie niewłaściwych zachowań dziecka bez stosowania przemocy czy przymusu,

g)   rozwiązywanie sytuacji problemowych przy aktywnym udziale dziecka,

h)   rozumienie potrzeby samodzielności i poznawanie sposobów mądrego jej wspierania,

i)    chronienie dziecka przed wpisywaniem go w rolę, zaburzającą lub ograniczającą rozwój osobowości,

j)   właściwe chwalenie, czy nagradzanie dziecka.

 

 

5.     Wymagane dokumenty:

1)   życiorys zawodowy lub list motywacyjny;

2)   kopie dyplomów poświadczających wykształcenie;

3)   kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;

4)   kopie dokumentów poświadczające posiadanie innych umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach itp.).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

 

6.     Realizacja zadania  obejmuje okres  sierpień - listopad 2010 r.

 

7.     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w Wyszkowie pok. 6  lub 8, ul. I Armii Wojska Polskiego 82 A, 07-200 Wyszków w terminie do 30.06.2010 r.

 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. I Armii Wojska Polskiego 82A | 07-200 Wyszków | tel. 29 7428522
© 2005 - 2014 PCPR Wyszków