Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie| Kontakt | pomocwyszkow@wp.pl
-
PCPR PCPR
-
 BIP PCPR Wyszków
   arrow  Aktualności archiwalne arrow Aktualności archiwalne arrow Rekrutacja na stanowisko psycholog

-

Projekt systemowy PCPR Wyszków
-
-
-
-
Wyszukiwarka
 
 
bip2.jpg
 


UWAGA!

Aktualna strona PCPR w Wyszkowie znajduje się pod adresem:

www.pcpr-wyszkow.pl

 

 Rekrutacja na stanowisko psycholog PDF Drukuj Email
16.06.2010.

 

DYREKTOR

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W WYSZKOWIE

OGŁASZA REKRUTACJĘ

NA STANOWISKO PSYCHOLOG

 

1.    Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. I Armii Wojska  Polskiego 82A,    07-200 Wyszków.

2.    Forma zatrudnienia:

Psycholog - praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia w ramach realizacji zadania:

Wsparcie dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wyszkowskiego i wychowywanych w nich dzieci.

Działanie: „Warsztaty Szkoły dla Rodziców Zastępczych"

3.     Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

1)      wykształcenie wyższe - kierunek psychologia;

2)      doświadczenie w pracy z rodziną i dzieckiem;

3)      ukończone szkolenie pozwalające na prowadzenie zajęć objętych programem „Szkoła dla Rodziców";

4)      znajomość programów MS Office;

5)      komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i odpowiedzialność.

4.     Zakres działań przewidzianych dla Psychologa obejmuje:

1)      Zajęcia warsztatowe dla rodziców zastępczych, prowadzone w cyklu 10 spotkań po 4 godziny tygodniowo, przez okres trzech miesięcy i jedno spotkanie podsumowujące czterogodzinne (44 godziny).

a)     nawiązanie efektywnej współpracy z dzieckiem,

b)     wspieranie rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności,

c)     rozumienie znaczenia granic w wychowaniu dziecka poprzez uznanie i poszanowanie jego potrzeb oraz stawianie mu określonych wymagań,

d)     rozpoznawanie uczuć, rozumienie ich natury i znaczenia,

e)     słuchanie rozumiejące, budujące zaufanie i więź,

f)      modyfikowanie niewłaściwych zachowań dziecka bez stosowania przemocy czy przymusu,

g)      rozwiązywanie sytuacji problemowych przy aktywnym udziale dziecka,

h)      rozumienie potrzeby samodzielności i poznawanie sposobów mądrego jej wspierania,

i)       chronienie dziecka przed wpisywaniem go w rolę, zaburzającą lub ograniczającą rozwój osobowości,

j)       właściwe chwalenie, czy nagradzanie dziecka.

 

 

5.      Wymagane dokumenty:

1)      życiorys zawodowy lub list motywacyjny;

2)      kopie dyplomów poświadczających wykształcenie;

3)      kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;

4)      kopie dokumentów poświadczające posiadanie innych umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach itp.).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

 

6.     Realizacja zadania  obejmuje okres  sierpień - listopad 2010 r.

 

7.     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w Wyszkowie pok. 6  lub 8, ul. I Armii Wojska Polskiego 82 A,   07-200 Wyszków w terminie do 30.06.2010 r.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. I Armii Wojska Polskiego 82A | 07-200 Wyszków | tel. 29 7428522
© 2005 - 2014 PCPR Wyszków