Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie| Kontakt | pomocwyszkow@wp.pl
-
PCPR PCPR
-
 BIP PCPR Wyszków
   arrow  Aktualności archiwalne arrow Aktualności archiwalne arrow Rekrutacja na stanowisko psycholog

-

Projekt systemowy PCPR Wyszków
-
-
-
-
Wyszukiwarka
 
 
bip2.jpg
 


UWAGA!

Aktualna strona PCPR w Wyszkowie znajduje się pod adresem:

www.pcpr-wyszkow.pl

 

 Rekrutacja na stanowisko psycholog PDF Drukuj Email
16.06.2010.

 

DYREKTOR

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W WYSZKOWIE

OGŁASZA REKRUTACJĘ

NA STANOWISKO PSYCHOLOG

 

1.    Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. I Armii Wojska  Polskiego 82A,    07-200 Wyszków.

2.    Forma zatrudnienia:

Psycholog - praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia w ramach realizacji zadania:

Wsparcie dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wyszkowskiego i wychowywanych w nich dzieci.

Działanie: „Trening Umiejętności Prospołecznych"

3.     Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

1)      wykształcenie wyższe - kierunek psychologia;

2)      doświadczenie w pracy z rodziną i dzieckiem;

3)      znajomość programów MS Office;

4)      komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i odpowiedzialność.

4.     Zakres działań przewidzianych dla Psychologa obejmuje:

1)    Zajęcia warsztatowe przeznaczone dla dzieci i młodzieży wychowywanej w rodzinach zastępczych, prowadzone w cyklu 17 spotkań po 3 godziny tygodniowo, przez okres trzech miesięcy i jedno spotkanie podsumowujące 1 godzinne (54 godziny).

a)    wykształcenie umiejętności uważnego słuchania,

b)    wspieranie rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności,

c)    rozpoznawanie uczuć, rozumienie ich natury i znaczenia,

d)    słuchanie rozumiejące, budujące zaufanie i więź,

e)    rozwiązywanie sytuacji problemowych, radzenie sobie ze złością,

f)     rozumienie potrzeby samodzielności i poznawanie sposobów mądrego jej wspierania,

g)    wykształcenie zachowań pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie  w środowisku, ze wzmocnieniem prawidłowego funkcjonowania w rodzinie i szkole,

h)    wykształcenie umiejętności asertywnych.

 

 

 

5.      Wymagane dokumenty:

1)    życiorys zawodowy lub list motywacyjny;

2)    kopie dyplomów poświadczających wykształcenie;

3)    kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;

4)    kopie dokumentów poświadczające posiadanie innych umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach itp.).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

 

6.    Realizacja zadania  obejmuje okres  sierpień - listopad 2010 r.

 

7.    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w Wyszkowie pok. 6  lub 8, ul. I Armii Wojska Polskiego 82 A,  07-200 Wyszków w terminie do 30.06.2010 r.

 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. I Armii Wojska Polskiego 82A | 07-200 Wyszków | tel. 29 7428522
© 2005 - 2014 PCPR Wyszków