Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie| Kontakt | pomocwyszkow@wp.pl
-
PCPR PCPR
-
 BIP PCPR Wyszków
   arrow  Aktualności archiwalne arrow Aktualności archiwalne arrow Dzień Pracownika Socjalnego 2011

-

Projekt systemowy PCPR Wyszków
-
-
-
-
Wyszukiwarka
 
 
bip2.jpg
 


UWAGA!

Aktualna strona PCPR w Wyszkowie znajduje się pod adresem:

www.pcpr-wyszkow.pl

 

 Dzień Pracownika Socjalnego 2011 PDF Drukuj Email
29.11.2011.

W dniu 24.11.2011 r. w restauracji „Baśniowa” odbyło się seminarium pt. „W drodze do partnerstwa”. Honorowy patronat nad uroczystością przyjął Starosta Powiatu Wyszkowskiego. Organizatorem seminarium było Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. Seminarium połączone było z obchodami przypadającego na dzień 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego.

Na seminarium zaproszone zostali Burmistrz Wyszkowa i Wójtowie gmin z terenu Powiatu Wyszkowskiego, radni powiatowi, dyrektorzy placówek publicznych i niepublicznych pracujących w obszarze pomocy społecznej na terenie Powiatu Wyszkowskiego, kadra i pracownicy socjalni jednostek organizacyjnych z terenu powiatu, dyrektorzy placówek edukacyjnych, służby zdrowia, działających w obszarze pomocy rodzinie i dziecku, przedstawiciele kościoła, sądu, policji, fundacji, stowarzyszeń oraz zgromadzeń. Specjaliści Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Fundacji BeeSmart przedstawili wykłady na temat dotychczasowych efektów działań zmierzających do powołania partnerstwa, nowych wyzwań stojących przed samorządami związanych ze zmianą w ustawodawstwie dotyczącym dziecka i rodziny. Podczas seminarium odbył się panel dyskusyjny, do którego zaproszeni zostali przedstawiciele samorządu Powiatu Wyszkowskiego, pracownicy MCPS i Fundacji. Celem dyskusji panelowej było podjęcie próby wypracowania głównych kierunków działań i potrzeb związanych z funkcjonowaniem partnerstwa w kolejnych latach.

W tym dniu szczególnie podkreślano rangę zawodu pracownika socjalnego. Była to szczególna okazja do wypromowania jednostek pomocy społecznej na szczeblu powiatowym i gminnym. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, Pani Krystyna Kurowska podkreśliła skuteczność nowych innowacyjnych form pracy i wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poinformowała o znaczeniu środowiskowej metody pracy socjalnej i współpracy jednostek pomocy społecznej z różnymi podmiotami na rzecz pomocy rodzinie i dziecku. Podkreśliła znaczenie pracy w partnerstwie. Przekazała, że przed jednostkami samorządowymi i pomocą społeczną stoi nowe wyzwanie związane z wdrażaniem ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej. Złożyła podziękowania Zarządowi i Radnym Powiatowym za współpracę oraz podjęcie uchwał dotyczących dofinansowania zadań dotyczących rehabilitacji społecznej oraz uchwały w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w niespokrewnionej rodzinie zastępczej lub zawodowej niespokrewnionej rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie powiatu wyszkowskiego, umożliwienie realizacji projektu systemowego „W aktywności siła” współfinansowanego przez UE oraz projektów konkursowych ogłaszanych przez MIPS w ramach wspierania jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych budowaniu systemu pomocy rodzinie i dziecku.

Pracownicy socjalni jak również osoby związane z pomocą społeczną otrzymali listy gratulacyjne, nagrody rzeczowe, życzenia i podziękowania. Podczas obchodów „Dnia Pracownika Socjalnego” na terenie Powiatu Wyszkowskiego nagrody rzeczowe, listy gratulacyjne wręczyli Starosta Powiatu Wyszkowskiego Pan Bogdan Mirosław Pągowski i wicestarosta Pani Teresa Trzaska. Życzenia i gratulacje przekazali: Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Justyna Garbarczyk, ks. Dziekan Waldemar Krzywiński. Głos zabrali również: Radna Powiatu Wyszkowskiego, Przewodnicząca PSOUU Koło w Wyszkowie Pani Urszula Mikołajczyk, Prezes Stowarzyszenia „Usłysz marzenia” Pani Aneta Pakieła, Zastępca Wójta Gminy Długosiodło Pani Ewa Alicja Karczewska, Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Pan Krzysztof Frejnik.

Podczas seminarium wystąpili również mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku i Niegowie oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wyszkowie. Goście i uczestnicy uroczystości otrzymali również niespodzianki przygotowane przez uczestników WTZ w Wyszkowie.

 

 

Galeria


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. I Armii Wojska Polskiego 82A | 07-200 Wyszków | tel. 29 7428522
© 2005 - 2014 PCPR Wyszków