Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie| Kontakt | pomocwyszkow@wp.pl
-
PCPR PCPR
-
 BIP PCPR Wyszków
   arrow  Aktualno¶ci archiwalne arrow Aktualno¶ci archiwalne arrow P¦DS w Wyszkowie oficjalnie otwarty

-

Projekt systemowy PCPR Wyszków
-
-
-
-
Wyszukiwarka
 
 
bip2.jpg
 


UWAGA!

Aktualna strona PCPR w Wyszkowie znajduje się pod adresem:

www.pcpr-wyszkow.pl

 

 P¦DS w Wyszkowie oficjalnie otwarty PDF Drukuj Email
27.02.2014.

W dniu 19 lutego 2014 r. miało miejsce oficjalne otwarcie Powiatowego ¦rodowiskowego Domu Samopomocy typu B w Wyszkowie. P¦DS na zlecenie Powiatu Wyszkowskiego prowadzi Stowarzyszenie „Ważna Róża”.

Przybyłych znamienitych go¶ci powitał Kierownik P¦DS w Wyszkowie Pan Artur Laskowski. Uroczyste otwarcie swoj± obecno¶ci± zaszczycili m.in.: Pan Dariusz Pi±tek Wicewojewoda Mazowiecki, Pani Justyna Garbarczyk Przewodnicz±ca Rady Powiatu, Pan Bogdan Mirosław P±gowski Starosta Powiatu Wyszkowskiego, Pan Grzegorz Nowosielski Burmistrz Wyszkowa oraz Pani Wiesława Kacperek Biegańska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Pani Wiesława Puciłowska Kierownik Oddziału do spraw Pomocy ¦rodowiskowej Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie reprezentowała Pani Krystyna Kurowska Dyrektor PCPR w Wyszkowie oraz Pani Teresa Hanna Czajkowska i Pani Marianna M±ka.

Pan Bogdan Mirosł±w P±gowski Starosta Powiatu Wyszkowskiego podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w prace zwi±zane z powstaniem P¦DS. Szczególnie podziękowania otrzymały: Pani Teresa Trzaska Członek Zarz±du Powiatu Wyszkowskiego oraz Pani Krystyna Kurowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Pani Teresa Hanna Czajkowska, która z ramienia PCPR koordynowała prace zwi±zane z powstaniem P¦DS.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonały: uczestniczka P¦DS oraz Pani Wiesława Kacperek-Biegańska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Następnie zgromadzeni go¶cie obejrzeli występy artystyczne przygotowane przez uczestników P¦DS.

Powiatowy ¦rodowiskowy Dom Samopomocy typu B w Wyszkowie jest o¶rodkiem wsparcia dziennego pobytu o zasięgu ponadgminnym, przeznaczonym dla 40 osób dorosłych z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± – upo¶ledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także z lekkim upo¶ledzeniem umysłowym, gdy jednocze¶nie występuj± inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. Celem działalno¶ci Domu jest organizowanie oparcia społecznego dla osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn±, przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez utrzymywanie osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w ich naturalnym ¶rodowisku, kształtowanie wła¶ciwych postaw społecznych i integracja społeczna osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± ze ¶rodowiskiem lokalnym.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. I Armii Wojska Polskiego 82A | 07-200 Wyszków | tel. 29 7428522
© 2005 - 2014 PCPR Wyszków