Sprawozdanie PCPR za 2008 rok
30.04.2009.

W dniu 22 kwietnia na XXXVI Sesji Rady Powiatu zostało przyjęte Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie z uwzględnieniem Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Fiszor” w Gaju, Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wyszkowie za 2008 rok.

 Sprawozdanie PCPR