Spotkanie rodzin zastępczych
24.04.2009.

W dniu 23 kwietnia 2009 roku na sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie odbyło się spotkanie rodzin zastępczych z terenu powiatu wyszkowskiego.

Na spotkaniu omówiono plany dotyczące obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i ich szczególnie uroczyty charakter w związku z Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, która ogłosiła rok 2009 Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej. Pani Dyrektor poprosiła rodziny zastępcze o zaopiniowanie propozycji zorganizowania „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” i ewentualne deklaracje pomocy przy organizacji obchodów. Rodziny zastępcze bardzo pozytywnie zadeklarowały pomoc.

Zebrani zapoznali się również z planami „Partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego i integracji społecznej”. Członkowie partnerstwa podczas spotkania w Ośrodku Pomocy Społecznej podjęli inicjatywę zorganizowania imprezy integracyjnej w formie pikniku pokoleń. Do uczestnictwa zaproszone zostaną całe rodziny, wszystkie pokolenia.

Pani psycholog Halina Gurbała przedstawiła wykład na temat: „Jak nauczyć dzieci odpowiedzialności”. Starszy specjalista pracy socjalnej, Pani Jolanta Dyl-Maćkowska przedstawiła wypowiedź na zapowiadany w zaproszeniu na spotkanie temat „Rozmowy z dzieckiem, ich znaczenie i sposób prowadzenia. Aktywne słuchanie”.

 

          

 Galeria