Inicjatywa
28.05.2009.

Stowarzyszenie EKON zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: "Inicjatywa EKON na rzecz ekonomii społecznej na Mazowszu - program wsparcia dla kadr menadżerskich PES". W ramach projektu przeprowadzone zostaną cztery edycje szkoleń. Najbliższa edycja rozpocznie się 15 czerwca 2009 w Warszawie. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Celem projektu jest profesjonalizacja działalności podmiotów III sektora, w tym głównie przedsiębiorstw społecznych (PES), oraz wsparcie dla ich tworzenia na Mazowszu.

 Więcej informacji