Spotkanie rodzin zastępczych
09.11.2009.

W dniu 4 listopada 2009r. w siedzibie Powiatowego Centrum Powocy Rodzinie w Wyszkowie odbyło się kolejne spotkanie rodzin zastępczych z terenu powiatu wyszkowskiego.

Na spotkaniu omówiono aktualną sytuację rodzin zastępczych w powiecie wyszkowskim, główne problemy rodzin zastępczych w powiecie wyszkowskim, a także sposoby reagowania na zachowania agresywne wśród dzieci i młodzieży na przykładzie pokazanym w zaprezentowanym fragmencie filmu. Zebrani zapoznali się z propozycją udziału dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych w projekcie pn. "Program wyrównawczy dla wychowanków rodzin zastępczych z przedmiotów bloku matematycznego skierowany do dzieci imłodzieży kontynuujących naukę w gimnazjum lub liceum" oraz z prezentacją przygotowaną przez wolontariuszkę pracującą w PCPR.

         

 Galeria