Nabór wniosków na projekty PO KL
09.12.2009.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformpwała, że zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w dniu 7 grudnia 2009 r.:

  • rozpoczął się nabór wniosków na projekty z Działania 7.3 PO KL „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”,

  • rozpoczął się nabór wniosków na projekty z Poddziałania 8.1.3 PO KL „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych”.

Wznowieno również naborór na konkurs otwarty w ramach Działania 9.2 PO KL „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Więcej informacji na stronach Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych