Informacja o wyniku naboru na stanowisko psycholog - III edycja projektu "W aktywności siła"
22.03.2010.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Psycholog zostały wybrane dwie kandydatki:

Pani Joanna Grabowska, zamieszkała Wyszków

Pani Joanna Korczakowska, zamieszkała Wyszków

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Obydwie kandydatki spełniają wymogi formalne umieszczone w ogłoszeniu o naborze i zostały zakwalifikowana do postępowania sprawdzającego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadzono w dniu 18 marca 2010 roku. Celem rozmowy kwalifikacyjnej było sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnej do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku, jak również weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

W trakcie rozmowy kandydatki wykazały się gruntowną wiedzą z zakresu psychologii, oraz doświadczeniem nabytym w pracy na stanowisku psycholog. Komisja uznała, że wiedza, predyspozycje i kwalifikacje kandydatek gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na ww. stanowisku.