Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych - III edycja projektu
22.03.2010.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych została wybrana:

Pani Anna Szymborska, zamieszkała Wyszków

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Anna Szymborska była kandydatką spełniającą wymogi formalne umieszczone w ogłoszeniu o naborze i została zakwalifikowana do postępowania sprawdzającego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadzono w dniu 18 marca 2010 roku. Celem rozmowy kwalifikacyjnej było sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnej do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku, jak również weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

W trakcie rozmowy kandydatka wykazała się gruntowną wiedzą z zakresu zamówień publicznych, oraz doświadczeniem nabytym w pracy na stanowisku starszy inspektor ds. zamówień publicznych. Komisja uznała, że wiedza, predyspozycje i kwalifikacje kandydatki gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na ww. stanowisku.