Spotkanie rodzin zastępczych
19.04.2010.

W dniu 14.04.2010 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie odbyło się spotkanie rodzin zastępczych.

Zgromadzonych przywitała pani Krystyna Kurowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. Poinformowała o celu spotkania, którym były zagadnienia związane z organizacją „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2010 r.”. Następnie Dyrektor Kurowska przedstawiła dotychczasowe działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie mające na celu przygotowanie obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie wyszkowskim.

Uczestnicy spotkania zaakceptowali formę pikniku. Podkreślono, ze jest to dobra forma, ciekawy sposób integracji rodzin zastępczych i dzieci. Podjęto ustalenia dotyczące organizacji i wyznaczono zakres odpowiedzialności za konkretne działania. Ustalono wstępny program pikniku. Uroczystość odbędzie się w dniu 30.05.2010 r.

Galeria