Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
27.04.2010.
  
 walka_z_ubostwem.jpg

 

logo_mcps_new.gif

  herb.jpg

Rok 2010 został ustanowiony przez Komisję Europejską - Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Samorząd Województwa Mazowieckiego został zaproszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Krajowego Koordynatora działań, do współpracy przy obchodach tego Roku.

W dziedzinie polityki społecznej, na Mazowszu planowane są przedsięwzięcia o charakterze integracyjnym, promocyjnym i edukacyjnym, organizowane w partnerstwie z samorządami lokalnymi, a w nich z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi - koordynowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Zamiarem tej współpracy jest realizacja podstawowych działań, wynikających z ustanowienia tego Roku, m.in. promowanie społeczeństwa, które dba o jakość życia i równy dostęp do usług, stymulowanie solidarności między pokoleniami, pomoc w zmianie postaw wobec osób napiętnowanych z tytułu ubóstwa i wykluczonych społecznie.

Inauguracją obchodów „Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym” w województwie mazowieckim, była Konferencja zorganizowana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w dniu 16 marca 2010 r. - „Międzynarodowym Dniu Pracy Socjalnej”.

Intencją samorządu województwa mazowieckiego jest zaangażowanie potencjału wielu osób i podmiotów w realizację różnorodnych działań, wynikających z zasady solidarności społecznej, jako gwarancji poczucia bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców naszego regionu.

W ramach powyższych działań organizowane są Dni Otwarte instytucji pomocy społecznej oraz Festyn Uliczny (w Warszawie), z prezentacją dorobku artystycznego osób przebywających w tych instytucjach - służące integracji i zwiększeniu wiedzy Mazowszan o usługach socjalnych, świadczonych przez placówki stacjonarne, a w szczególności domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, placówki opiekuńczo-wychowawcze.

W dniach 13 – 14 marca 2010 r. odbyły się Dni Otwarte Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, podczas których zorganizowano dla mieszkańców powiatu odwiedziny i prezentację świadczonych usług.

W dniu 22 maja 2010 r. na terenie powiatu wyszkowskiego zaplanowano Dzień Otwarty w następujących instytucjach:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, w godzinach: 8.00 - 13.00;
  • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębinkach, w godzinach 9.00 – 13.00;
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wyszkowie, w godzinach 9.00 – 14.00.

Festyn Uliczny w Warszawie odbędzie się w dniu 23 maja br., podczas którego zostanie zaprezentowana twórczość i dorobek artystyczny uczestników.