Zarządzenie 7/2010 Dyrektora PCPR
27.04.2010.

Zgodnie z Zarządzeniem NR 7/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie dzień 4 czerwca 2010 r. jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

 Zarządzenie NR 7/2010 Dyrektora PCPR