Rozstrzygnięcie konkursu
11.05.2010.

Departament Polityki Rodzinnej MPiPS poinformował, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2010 r.

Wśród zwycięskich jednostek samorządu terytorialnego znalazł się Powiat Wyszkowski. Placówką, która przygotowała wniosek "Wsparcie dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wyszkowskiego i wychowywanych w nich dzieci" i będzie bezpośrednio realizowała zadanie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Kwota przyznenej dotacji wynosi 18 100 PLN.

Celem głównym realizowanego projektu jest:

  • Wsparcie dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wyszkowskiego i wychowywanych w nich dzieci   

Cele szczegółowe to::

  • Wyposażenie rodziców zastępczych w odpowiednie kompetencje w zakresie opieki i wychowania w różnych okresach rozwoju dziecka.

  • Wyposażenie dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych w umiejętności funkcjonowania w środowisku rodzinnym, szkolnym i społecznym.

  • Przygotowanie dzieci z rodzin zastępczych uczących się w szkole gimnazjalnej do egzaminu kończącego naukę na poziomie gimnazjum.

Termin realizacji zadania zaplanowany jest od dnia 01 lipca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.