Sprawozdania
31.05.2010.

W dniu 26 maja 2010 r. Rada Powiatu w Wyszkowie przyjęła Sprawozdanie z realizacji „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie wyszkowskim na lata 2004-2014” za rok 2009 oraz Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013” za 2009 rok.