Konferencja "System aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych"
22.06.2010.

W  dniu 18 czerwca 2010r. w w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Wyszkowie odbyła się konferencja „System aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Konferencja została zorganizowana pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Wyszkowskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie.

Celem konferencji było uświadomienie potrzeby stworzenia całościowego systemu społecznego rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Wyszkowskim, zapisanego w „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie wyszkowskim na lata 2008- 2015” i „Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie wyszkowskim.”

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie wyszkowskim w formie prezentacji multimedialnych przedstawiły: Pani Krystyna Kurowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, Pani Urszula Mikołajczyk – Przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Wyszkowie oraz Pani Grażyna Polak – Dyrektor PUP w Wyszkowie.

Następnie głos zabralii zaproszeni prelegenci – specjaliści w zakresie działań aktywizujących na rzecz osób niepełnosprawnych:

  • Pan Krzysztof Czechowski - Kierownik Działu Realizacji Pomocy Publicznej w zakresie wspierania osób fizycznych i rynku pracy Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Mazowiecki w Warszawie,

  • Pani Halina Lipke – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 

  • Pan Artur Pozorek – Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Samorządu Województwa Mazowieckiego w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie,

  • Pan Mariusz Mituś – Przewodniczący Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Jarosławiu.

Galeria zdjęć z konferencji „System aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”