Podpisanie aneksu w ramach POKL
23.06.2010.

W dniu 15.06.2010r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie podpisało Aneks Nr UDA-POKL.07.01.02-14-025/08-04 do umowy w sprawie realizacji III edycji projektu systemowego pn. „W aktywności siła.”

Projekt realizowany jest w ramach PO KL od 2008 roku. W bieżącym roku w projekcie bierze udział 53 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Łączny koszt realizowanego projektu wynosi 525 961, 32 zł, w tym udział własny powiatu wynosi 55 225,94 zł.