Program naprawczy WPO-W w Dębinkach
23.06.2010.

W związku z czasowym zezwoleniem Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębinkach i koniecznością osiągnięcia standardów do 31.12.2010r., w dniu 09.06.2010r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej w Warszawie został przekazany nowy program naprawczy WPO-W w Dębinkach, celem pozyskania dodatkowych środków finansowych na jego realizację i przedłużenie okresu zezwolenia na prowadzenie placówki.