"Pogodne lato" 2010
30.06.2010.

W dniu 24 czerwca 2010 r. w PCPR w Wyszkowie odbyło się posiedzenie zespołu rekrutującego grupę dzieci.do uczestnictwa w programie profilaktyczno-terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu pn. „Pogodne Lato" :

  1. Organizatorem wypoczynku jest Komenda Chorągwi Mazowieckiej ZHP im. Władysława Broniewskiego, ul. Krótka 3A, 09-402 Płock.

  2. W programie wezmą udział dzieci i młodzież w wieku 8-15 lat zamieszkałe na terenie 42 powiatów województwa mazowieckiego, w tym powiatu wyszkowskiego.

  3. Powiatowi wyszkowskiemu przyznano 36 miejsc.

  4. Obóz wypoczynkowy odbędzie się w terminie 02 sierpnia - 16 sierpnia 2010 roku w miejscowości Gorzewo, woj. mazowieckie.

  5. Organizator zabezpiecza m.in. wyjazd i powrót uczestników, a także wyprawki w postaci obuwia i ubiorów sportowych.

Podczas spotkania omówiono procedury związane z naborem dzieci i młodzieży, dokonano podziału kart i rozdano poszczególnym ośrodkom pomocy społecznej oraz kuratorom. Ponadto ustalono harmonogram dalszych działań związanych z wyjazdem i powrotem uczestników obozu wypoczynkowego w Gorzewie.