"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu"
02.07.2010.
MCPS w Warszawie w 2010r. w  ramach zadań zaplanowanych do finansowania w ramach projektu systemowego „Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu" POKL Priorytet VII  Podziałanie 7.1.3 będzie realizowało działania pozwalające na wypracowanie aktywnej integracji środowisk lokalnych wokół wybranych problemów społecznych w tym przede wszystkim budowania systemu wsparcia dla dziecka i rodziny.

Z dwudziestu powiatów województwa mazowieckiego deklarujących udział ww. działaniu zakwalifikowano  cztery powiaty w tym powiat wyszkowski. W powiecie wyszkowskim udział w podnoszeniu wiedzy na temat partnerstwa oraz chęć tworzenia partnerstw lokalnych zadeklarowały następujące jednostki organizacyjne:

  1. PCPR w Wyszkowie,

  2. GOPS w Długosiodle,

  3. OPS w Wyszkowie,

  4. GOPS w Zabrodziu.

W dniach 28-30 czerwca wytypowani przedstawiciele ww. jednostek brali udział w pierwszej sesji cyklu szkoleniu zorganizowanym przez MCPS w Warszawie.