Ogłoszenia o naborach RPO WM
08.07.2010.

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków RPO WM 2007-2013 dnia 30 czerwca 2010 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I RPO WM 2007-2013 „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.1 „Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego” i Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”. Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdą Państwo w załączonych ogłoszeniach.

Ogłoszenie - Działanie 1.1 „Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego”

Ogłoszenie - Działanie 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości"