Pokoleniowy Piknik Integracyjny 2010
19.07.2010.

W dniu 18 lipca 2010r. w Nataline odbył się "Pokoleniowy Piknik Inegracyjny" zorganizowany przez działające w „Partnerstwie na rzecz rozwoju lokalnego i integracji społecznej" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie, Stowarzyszenie "Promenada" w Wyszkowie oraz Wielofunkcyjna Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Dębinkach.


„Partnerstwo na rzecz rozwoju lokalnego i integracji społecznej" składa serdeczne podziękowania, niżej wymienionym sponsorom, za wsparcie finansowe i rzeczowe w zorganizowaniu „Pokoleniowego Pikniku Integracyjnego" w dniu 18.07.2010r. w Natalinie:
1. Burmistrzowi Wyszkowa
2. Staroście Powiatu Wyszkowskiego
3. Wójtowi Gminy Długosiodło
4. Komendantowi i funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie
5. Komendantowi i strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie
6. Komendantowi i funkcjonariuszom Straży Miejskiej w Wyszkowie
7. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkowie
8. Wyszkowskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ważna Róża"
9. Pani Elżbiecie Stalmach - Sołtysowi Natalina
10. Pani Marii Jechna z Natalina
11. Leśniczemu Natalina Panu Markowi Mróz
12. Panu Arkadiuszowi Górek i członkom Szkoły Sztuk Walki „Kobra"
13. Pani Hannie Gajowniczek -„Taniec w kręgu"
14. Pani Danucie Deptuła i Panu Stanisławowi Kadłubowskiemu, a także całemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Oberek"
15. Zespołowi NADBUŻANKI
16. Pani Hannie Jankowskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Rybnie
17. Pani Danucie Ziomek - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku
18. Pani Edycie Jarosz - Dyrektorowi Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie
19. Pani Emili Katner, Elżbiecie Gierek, Barbarze Teodorczyk, Pelagii Kamińskiej z Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach
20. Panu Piotrowi Karaśkiewicz - Ośrodek Szkolenia Kierowców „Przyszłość" w Wyszkowie
21. Pani Annie Kowalskiej - usługi krawieckie
22. Pani Elżbiecie Depta i Wiesławie Żabik - Piekarnia WAWIE w Brańszczyku
23. Pani Jadwidze Tofel PSS „Społem" w Wyszkowie
24. Państwu Hannie i Józefowi Wróblewskim - Piekarnia w Wyszkowie


Serdecznie dziękujemy w imieniu własnym, jak i uczestników pikniku:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie,
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Dębinkach,
Stowarzyszenie „Promenada".

 

Galeria