Nabór wniosków POKL
23.07.2010.

W terminie od 8 lipca do 6 sierpnia 2010 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Ogłoszenie - Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Od dnia 22 lipca 2010 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne kadry gospodarki” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”.

Ogłoszenie - „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”