Spotkanie z pracodawcą
30.07.2010.

W dniu 28.07.2010 r. w siedzibie Centrum odbyło się spotkanie pracodawcy z grupą cudzoziemców (posiadających ochronę uzupełniającą oraz mieszkańców Ośrodka dla Cudzoziemców w Pustych Łąkach, uprawnionych do podjęcia pracy na terenie RP).

Pracodawca zaoferował podjęcie zatrudnienia na stanowisku ślusarz. Ofertę pracy przyjęło 8 osób.