Seminarium "Partnerstwo w obszarze pomocy dziecku i rodzinie"
13.10.2010.

W dniach 7-8 października w Restauracji "Baśniowa" w Rybienku Leśnym odbyło sie seminarium "Partnerstwo w obszarze pomocy dziecku i rodzinie - Powiat Wyszkowski". 

Po uroczystym powitaniu gości i przemówieniach przedstawicieli władz samorządowych, głos zabrała Pani Barbara Kucharska Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Następnie wykład pt. "Polityka społeczna wobec dziecka i rodziny w kontekście nowych regulacji prawnych" wygłosił Pan Mirosław Kaczmarek.

Drugi dzień seminarium rozpoczął się pod znakiem prezentacji "dobrych praktyk", które przedstawili przedstawiciele Powiatu Lipskiego na czele z Teresą Gontarczyk Członkiem Zarządu Powiatu Lipskiego. Następnie zebrani zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi partnerstwa lokalnego oraz wzięli aktywny udział w warsztatach mających na celu powołanie partnerstw lokalnych.

Galeria zdjęć