Spotkanie dla pracowników ośrodków pomocy społecznej
01.10.2010.

W dniu 20 września 2010r. z inicjatywy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej odbyło się spotkanie dla Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Wyszkowskiego (tj. GOPS Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Wyszków i Zabrodzie). Spotkanie dotyczyło projektów systemowych realizowanych w ramach Priorytetu VII POKL. Celem spotkania było omówienie bieżącej realizacji wdrażanych w ramach działania 7.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji" projektów oraz przedstawienie informacji na temat zakresu pomocy z MCPS, w rozwiązywaniu potencjalnych lub istniejących utrudnień w realizacji przedmiotowych przedsięwzięć.

Galeria zdjęć ze spotkania z pracownikami ośrodków pomocy społecznej