Zakończenie "Warsztatów ..."
17.11.2010.

W dniu 4 listopada w siedzibie PCPR w Wyszkowie odbyło się ostatnie spotkanie uczestników „Warsztatów Szkoły dla Rodziców Zastępczych”. Warsztaty przeznaczone były dla rodziców zastepczych, którym zależy na dobrym i bliskim kontakcie z dzieckiem, którzy doświadczają trudności wychowawczych w kontaktach z dziećmi, jak i tych, którzy poszukują nowej wiedzy i umiejętności umożliwiających odpowiedzialne wychowanie.  

Podstawowym, nadrzędnym celem warsztatów była poprawa relacji rodziców z dziećmi oraz zmiana myslenia o rodzicielstwie i wychowaniu. rozwijanie i wzmacnianie więzi dzieci i ich wychowawców jako czynnika chroniacego przed wszelkimi zaburzeniami, dysfunkcjami i patologiami.

Korzyści wynikające z uczestnictwa z uczestnictwa w "Warsztatach Szkoły dla Rodziców Zastępczych" wymieniane przez uczestników:

 • lepsze rozumienie dziecka i jego problemów, przyczyn i zachowań,

 • nauka aktywnego słuchania - rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, stosowanie aktywnego słuchania i empatycznego reagowania w kontaktach z dziećmi,

 • akceptacja osoby dziecka poprzez koncentrację na jego mocnych stronach,

 • wzrost zaufania do dzieci,

 • zauważenie i akceptowanie ich potrzeby samodzielności, świadome wspieranie rozwoju dzieci,

 • odkrycie nowych zalet charakteru i osobowości dzieci, akceptacja inności i indywidualizmu dziecka,

 • umiejętność motywowania dziecka do współdziałania,

 • wiekszy spokój wewnętrzny i opanowanie,

 • lepsze rozumienie siebie, wzrost samoświadomości, w tym w zakresie umiejętności wychowawczych,

 • mozliwość wymiany refleksji i doświadczeń,

 • zwiekszenie motywacji do podejmowania dalszych wysiłków poprawy relacji z dziećmi i innymi ludźmi,

 • pozbycie sie poczucia bezradnosci wobec problemów wychowawczych.

Galeria zdjęć