Zakończenie projektu "Wsparcie..."
15.12.2010.

3 grudnia 2010 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie miało miejsce uroczyste zakończenie projektu "Wsparcie dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wyszkowskiego i wychowywanych w nich dzieci", który realizowany był w ramach konkursu ogłoszonego przez Departament Polityki Rodzinnej MPiPS na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2010 r.

Zebranych przywitała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Pani Krystyna Kurowska. Podczas spotkania podsumowane zostały działania zrealizowane w w/w projekcie. Wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli przygotowaną przez koordynatora projektu Panią Mariannę Mąkę prezentację przedstawiającą zrealizowane działania, a uczestnicy (dzieci i rodzice z rodzin zastępczych) otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Galeria zdjęć