Zaproszenie do IV edycji "W aktywności siła"
28.12.2010.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie zaprasza chętnych do wzięcia udziału w przyszłorocznej już IV edycji projektu pn. „W aktywności siła". 

Projekt będzie skierowany do:

  • osób niepełnosprawnych,

  • usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,

  • cudzoziemców objętych ochroną uzupełniającą.

 

Osoby te muszą dodatkowo spełniać następujące warunki:

  • zamieszkiwać na terenie powiatu wyszkowskiego.

  • być w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),

  • korzystać ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej lub  z dofinansowania ze środków PFRON.