Zarządzenie Nr 1/2011
25.02.2011.

Zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie z dnia 08 lutego.2011 r. w sprawie realizowania zadań i ustalenia maksymalnych wysokości limitów środków na rehabilitację społeczną oraz dofinansowania niektórych środków pomocniczych ze środków własnych Powiatu Wyszkowskiego.