Odpowiedzi na wniesione zapytania do SIWZ
26.05.2011.

ZP- 1/2011

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie realizowanych w ramach IV edycji projektu systemowego pt. "W aktywności siła" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W odpowiedzi na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Ile osób poruszających się na wózku inwalidzkim uczestniczyć będzie w stacjonarnym „kursie tworzenia aplikacji internetowych połączonym z warsztatami społeczno-zawodowymi i rehabilitacją” (dot. zadania nr 5).

Odpowiedź: W zadaniu nr 5 w ww. kursie będzie uczestniczyć 3 osoby na wózku inwalidzkim.

Pytanie nr 2: Jaki termin dla zadania nr 5 i 6 będzie najbardziej odpowiedni.

Odpowiedź: Dla zadania nr 5 najbardziej odpowiednim terminem będzie - I połowa sierpnia, dla zadania nr 6 - I połowa lipca.

                                               

                                                                                                                                                 Mariola Brzezińska

                                                                                                                                                 Koordynator projektu