Sprawozdanie z realizacji "Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie wyszkowskim"
06.06.2011.

Zapraszamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem z realizacji „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie wyszkowskim” za rok 2010.