Rozstrzygnięcie konkursu ofert przez MPiPS
07.06.2011.

Departament Polityki Rodzinnej MPiPS poinformował o rozstrzygnięciu konkursu ofert na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku. Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wpłynęły 564 wnioski konkursowe na łączną kwotę 20.320.268 zł. Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznała dotację dla 264 projektów na łączną kwotę 7.800.000 zł.

Powiat Wyszkowski uzyskał dotacje na dwa projekty przygotowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie:

  • "Wsparcie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wyszkowskim” - kwota dotacji 5 600 PLN

  • "Wsparcie procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej funkcjonujących na terenie powiatu wyszkowskiego" - kwota 18 000 PLN