Rozstrzygnięty konkurs stypendialny z gwiazdami!
05.07.2011.

Fundacja Przyjaciółka ogłosiła wyniki programu stypendialnego “I Ty możesz sięgnąć gwiazd!” Kapituła wybrała dwanaścioro dzieci, które otrzymają stypendia w ramach programu “I Ty możesz sięgnąć gwiazd!”.  

Fundatorem Stypendium jest dwutygodnik Viva!, który powierzył swoje fundusze Fundacji Przyjaciółka. W ramach umowy darowizny Fundacja Przyjaciółka będzie wspierać wychowanków pieczy zastępczej, aby mogli rozwijać swoje zdolności i umiejętności, poprzez wsparcie materialne i inne formy pomocy, które pozwolą na poszerzenie ich wiedzy, rozwój talentów i umiejętności.

W tym roku wielki sukces odniósł wychowanek rodziny zastępczej z powiatu wyszkowskiego Kamil S., który jako jedyny z całego województwa mazowieckiego został laureatem programu stypendialnego “I Ty możesz sięgnąć gwiazd!” .

GRATULUJEMY!