Podpisanie umowy w sprawie przekazania środków finansowych w formie dotacji
18.07.2011.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w lipcu 2011 roku Powiat Wyszkowski podpisał z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie dwie umowy w sprawie przekazania środków finansowych w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 23.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Wsparcie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wyszkowskim ” oraz „Wsparcie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej funkcjonujących na terenie Powiatu Wyszkowskiego”.

W ramach projektów przewidziane są następujące działania:

  • przekwalifikowanie i utworzenie dwóch zawodowych wielodzietnych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych

  • zakup niezbędnego wyposażenia mieszkań pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.