Podpisanie aneksu do umowy POKL
18.07.2011.

W dniu 22.06.2011r. Powiat Wyszkowski podpisał Aneks Nr UDA-POKL.07.01.02-14-025/08-05 do umowy w sprawie realizacji IV edycji projektu systemowego pn. „W aktywności siła.”

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie w ramach PO KL od 2008 roku. W bieżącym roku w projekcie bierze udział 49 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łączny koszt realizowanego projektu wynosi 500 000,00 zł, w tym udział własny powiatu wynosi 52 500,00 zł.