"Pogodne Lato" 2011
18.07.2011.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie przekazuje informacje w sprawie realizacji programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu pn. „Pogodne Lato” :

  1. Organizatorem wypoczynku jest Komenda Chorągwi Mazowieckiej ZHP im. Władysława Broniewskiego, ul. Krótka 3A, 09-402 Płock.

  2. W programie wezmą udział dzieci i młodzież w wieku 8-15 lat zamieszkałe na terenie 34 powiatów województwa mazowieckiego, w tym powiatu wyszkowskiego.

  3. Powiatowi wyszkowskiemu przyznano 44 miejsca.

  4. Obóz wypoczynkowy odbędzie się w terminie 18 lipca – 01 sierpnia 2011 roku w miejscowości Słupia, woj. mazowieckie (wyjazd uczestników spod siedziby PCPR w Wyszkowie , godz. 13.30 18.07.2011r.).

  5. Organizator zabezpiecza m.in. wyjazd i powrót uczestników, a także wyprawki w postaci obuwia i ubiorów sportowych.

  6. W rekrutacji uczestniczyły Ośrodki Pomocy Społecznej – wszystkie z powiatu wyszkowskiego oraz Sąd Rejonowy w Wyszkowie – Wydział III Rodzinny i Nieletnich.