Konkurs PFRON
04.08.2011.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Oferty można składać do 18 sierpnia 2011.

Więcej informacji na stronach PFRON